Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Рак на млечната жлеза

Рак на млечната жлеза

Ежегодно около 3000 българки в трудоспособна възраст развиват рак на млечната жлеза. С тази информация ние сме си поставили за цел да отговорим на голяма част от въпросите Ви, свързани с това най – често срещано злокачествено заболяване при жените.

Сериозните медицински, социални и икономически проблеми, пред които то ни поставя, правят ранното откриване най – ефективното средство в борбата с болестта.

Същевременно поради липса на знания или поради опасения да не открият рак, много жени не самоизследват периодично гърдите си и се въздържат от консултация с лекар.

Какво представлява заболяването? Рискови групи. Признаци.

Ракът на гърдата се характеризира с дълъг период на развитие и значително разнообразие в прочвите си при отделните пациентки. Той е един бавно растящ злокачествен тумор, като времето до клиничното му изявяване и началото на лечението може да бъде години. При някои болни обаче заболяването протича агресивно, за кратък период от време.

Все още не са напълно изяснени причините за възникването на карцинома на гърдата, но със сигурност някои жени принадлежат към групата с повишен риск от поява на страданието. Тук се отнасят:

Доц. Д-р Георги Байчев д. м.

Онкологичен център, Медицински университет, гр. Плевен.
Специалист по хирургия и онкология.
Области на професионални интереси: доброкачествени заболявания и рак на млечната жлеза; пластична и реконструктивна хирургия на гърдата; лимфогенно метастазиране; рани и ранево зарастване.