Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Индукция на раждането

Индукция  на  раждането

Поради големия интерес към проблема за индукция / предизвикване / на раждането, днес смятам  да се спра на тази тема.

Кои моменти могат да наложат акушерска намеса в интимните механизми на природата?

От хронологична гледна точка може да се направи следното подреждане:

  • прекъсване на бременността поради наличие на несъвместими с постнаталния живот вродени аномалии на плода – в страните с високо ниво на здравеопазване това се случва най-често във втория триместър на бременността
  • прекъсване на бременността при мъртъв плод
  • прекъсване на бременността при висок  риск за плода – по-висок в матката, отколкото извън нея
  • елективно родоразрешение на термин
  • елективно родоразрешение след термина

Независимо каква е причината за прекъсването на бременността далеч, близо, на  или след термина за раждане, това става по два основни начина – оперативно родоразрешение чрез секцио или вагинално раждане чрез предизвикване на родилна дейност.

В болшинството от случаите раждането чрез секцио касае случаите с остро и драматично протичане на дадена патология застрашаваща здравето и живота на майката и/или плода – напр. обилно кървене при предлежаща плацента, отлепване на плацентата и др., както и в случаите на хронично фетално страдание при тежка и/или дълготрайна плацентарна недостатъчност при прееклампсия, бъбречна патология, вътрематочна инфекция, артериална хипертония, тежки форми на захарен диабет и др.

Разбира се, раждане чрез секцио може да има и при много други индикации, както от страна на майката, така и от страна на плода, но те са извън обхвата на днешната тема. Не е извън обаче, една все по-често срещана „индикация” – секцио по желание на бременната. Тази тематика е обект на широка професионална и обществена дискусия в развитите страни, напоследък и у нас. Накратко – в нито една страна с развито здравеопазване не се дава „зелена улица” на секцио по желание. Това е така, защото рисковете /анестезионни, хирургични, възпалителни/ за бременната при едно оперативно раждане все още са по-големи, отколкото при вагинално раждане. Моето лично мнение е: секцио – да, но при наличие на строги медицински индикации. Всичко останало е ненужен и неоправдан риск.

Вагинално раждане чрез предизвикване на родилна дейност /индукция в истинския смисъл/. Независимо от разнообразните причини, методиката в тези случаи е една – прилагане на медикаментозни средства за предизвикване и стимулиране на маточни контракции. Успехът на една индукция зависи основно от уменията на акушера – да подбере подходящия момент и ефективните медикаменти.

Ще се спра и на двата фактора. Кога трябва да се започне индукцията – тогава, когато има индикации за това, нито по-рано, нито по-късно. Ключов фактор за успеха на една индукция е подготвеността на маточната шийка за раждането, т.н. „зрелост” на маточната шийка. Обективна преценка за това се получава при  вагинален преглед чрез определянето на т.н. pelvic score – колкото по-висока е стойността му, толкова повече нараства процентът на успешните индукции.

Кои медикаменти се използват за индукция на родилна дейност? В масовата практика това е препаратът Оxytocin – под форма на венозна капкова инфузия, в постепенно нарастваща дозировка, под стриктен контрол на ефекта върху маточната активност и състоянието на плода – до постигане на адекватна родилна дейност. При добре подбраните случаи, обикновено раждането се реализира за 6-8 часа. За съжаление, в немалък процент от бременностите се налага да се премине към индукция при нисък pelvic score, което увеличава времето за раждане, налага използването на втора доза Oxytocin, което не винаги гарантира успешно раждане. Една част от тези случаи завършва с вторично секцио, поради нарастващите рискове за плода и раждащата от удължаването на раждането.

В последните петнайсетина години у нас все по-широко приложение намира използването на един особен клас медикаменти наречени простагландини, специално в акушерството се използват подгрупите E2 и F2α. Уникалното им действие се състои не само в това, че могат да предизвикват маточни контракции – т.е. самостоятелно да бъдат средство за индукция, но най-вече в ефекта им върху състоянието на маточната шийка. Независимо от формата на приложението им – влагалищна или перорална таблета, гел, песар отделящ активната субстанция и т.н., всички водят за няколко часа /ефектът е функция на дозата/ до значително подобрение в зрелостта на шийката, а оттам и до значимо повишаване процента на успешно завършените след това индукции. Този техен ефект обяснява използването им в случаите с ниска степен на зрелост на маточната шийка, предшествайки Oxytocin-овата инфузия.

В съвремието, изкуството на акушера се оценява от множество фактори, включително и от процента на успешно завършените индукции, разбира се с благоприятен изход за бременната и плода.

В заключение, искам да акцентирам на два момента:

  • не се страхувайте от вагиналното раждане, респективно от индукцията. В болшинството случаи, в ръцете на опитен акушер това е най-доброто решение за Вас и бебето Ви.
  • не търсете начин, на всяка цена да родите със секцио, защото ще се намери кой да Ви оперира, а това не винаги е най-доброто решение.

Д-р Николай Славов - Акушер-гинеколог

Д-р Николай Славов е роден на 05.09.1955 година в град Пловдив, където завършва средно образование. Медицина следва във ВМИ - град Плевен и се дипломира през 1982 година. Започва работа като акушер-гинеколог в град Долни Дъбник. От 1983 година е асистент в Катедра "Акушерство и гинекология" - ВМИ - град Плевен, където работи и до момента като главен асистент във II-ра Акушерска клиника.