Търсене:

 

Home ->Инфо ->Дете ->Периоди на говорното развитие ->


Игри и упражнения, подпомагащи развитието на речта

Умът на детето е в пръстчетата

Детето постоянно изучава, покорява околния свят и основният метод за събиране на информация е докосването. Нужно му е постоянно да докосва, хваща, гали и дори пробва на вкус! Ако възрастните поддържат този стремеж, като предлагат на детето различни играчки (меки, твърди, мъхести, гладки, студени и т.н.), парцалчета, предмети за изследване, то получава необходимия стимул за развитие. Доказано е, че речта на детето и сензорният (“докосващият”) му опит са взаимосвързани. Затова, ако искате детето да говори добре, развивайте ръчичките му.

За дечицата до 1 година е достатъчно да предлагате предмети и играчки с различна повърхност, листа хартия, които може да къса и мачка, меки играчки.

За малчуганите, по-големи от година, са особено полезни рисуването с пръстчета (детето слага ръка или пръстче в боята и “рисува” на голям лист хартия) и пластилинът (под надзор на възрастен) – него може просто да го мачка и да го разделя на парченца.

Колкото е по-голямо детето, толкова повече може да се утежняват задачите за пръстчетата му. След 2 години предложете игра с копчета. Може да ги зашиете на парче плат и ще се получи килимче – тренажор за “крачета”, по който може да се “ходи”, или да направите забавни закопчалки. Децата харесват просто да подреждат копчетата, да ги разпределят по големина, цвят, да ги прибират по кутийки.

Много полезни са забавните игри с пръстчета. Детето казва стихче и едновременно показва действията с пръстчета.

Овладяване на ножиците  – също трудна задача за пръстчетата. На 3 години вече можете да дадете на детето да реже нещо (хартията се реже по-лесно, платът и конците – по-трудно).

След 3 години задължително подсигурете мозайка (отначало с най-големите елементи), пъзели (с големи парчета), игри с различни по размер части, които се поставят една в друга, и, разбира се, неща за рисуване (моливи, бои с четка).

Децата се радват на всички тези игри и развиват ръчичките си, а чрез тях – мисленето, речта, вниманието и т.н.

Предлагам ви игри, чиято цел е развитието на речта, и не са свързани пряко с ръцете.

ИГРИ ЗА ЕЗИЧЕТО
(тренировка на артикулационния апарат; след 1 г. и 6 м.)
Четейки стихотворения, произнасяйте думички заедно с детето.

На ливадата крава пасе“Му-у-у, му-у-у”.
Пчеличка лети – “З-з-з, з-з-з”.
Летен вятър подухва – “Ф-ф-ф, ф-ф-ф”.
Камбанка звъни – “Дин-дон, дин-дон”.
В тревата Щурчо запя – “Тр-р-р, тр-р-р”.
Ежко Бежко притича – “Пх-пх-пх”.
Малко птиче долетя – “Чик-чик, чик-чик”.
Бръмбарко жужи и се припича – “Ж-ж-ж, ж-ж-ж”.

Детето може отначало само да слуша, след това да се опита да повтори, не се стремете към незабавно точно възпроизвеждане на звуковете – артикулационният апарат се развива постепенно и индивидуално.

ГИМНАСТИКА ЗА ЕЗИЧЕТО
(тренировка на артикулационния апарат; след 1г. и 6 м.)

Седнете срещу детето и, произнасяйки съответните думички, изпълнявайте описаните действия. Детето отначало само гледа, след това се опитва да повтори.

Езикът на разходка се отправи:
(отворена уста)
Лице изми,
(прокарвате бързо езика по горните зъби)
Косичката приглади,
(езикът докосва няколко пъти горните и долните зъби, изплезвате се и го скривате обратно)
Кой минава се озърна,
(прокарвате език по устните, “облизвате” се)
Вляво, вдясно се обърна,
(обръщате език в указаната посока)
Долу падна, горе седна,
(движите езика нагоре и надолу)
Хоп – в устата пак изчезна.
(прибирате езика в устата)

Не забравяйте, че детето възприема действията ви огледално, затова, докато казвате вляво, трябва да обръщате езика си вдясно, и обратното. Можете да се запишете и, докато слушате, да се съсредоточите напълно върху изпълнението на упражненията заедно с детето. Можете да си измислите приказка за езичето с подходящи движения (“гъбка” – езикът се опира на небцето, а долната челюст отива надолу и така се разтяга юздичката на езика; “почукване по стената” – езикът натиска бузата отвътре и леко натискате изпъкналото отвън).

ПОЗНАЙ КОЙ ИДВА
(материали: играчки или картинки с изображения на животните, които ще споменавате)

Възрастният показва играчката или картинката (например крава) и пита детето дали знае как мучи кравата. Детето произнася “Му-у-у”. След това и с другите картинки (как бръмчи колата, как бие барабанът, как цвърчат мишките и т.н.).

Възрастният предлага на детето да познае по звука, който ще издаде, кой ще дойде нагости.

– “Му-му-у” – кой мучи?
– “Мяу-мяу” – кой дойде
– А кой се е скрил и писука “пи-пи-пи”?
– “Ко-ко-ко” – а сега кой е?
– “Ква-ква-ква” – а кой е това?
– “Ку-ку, ку-ку” – този глас на кого е?
– “Тик-так, тик-так” – а това какво е?

И така нататък.

Сменяйки височината на гласа, възрастният кара детето да каже каква мишка (куче, котка и т.н.) цвърчи – голяма или малка.

ПОЗНАЙ ПО ЗВУКА
(игра за развиване на вниманието и звуковото възприятие; материалите са различни играчки и предмети, които издават характерни звуци: барабан, камбанка, лъжица, хартия, книга и т.н.)

Детето сяда с гръб към възрастния, който използва различни предмети, за да шуми. Детето трябва да се досети какъв е предметът и да го назове, без да се обръща.
 Шумовете могат да бъдат най-различни. Можете да хвърлите лъжица, топка на пода, да късате лист хартия, да прелиствате книга, да удряте два предмета един в друг. Можете за всеки правилен отговор да давате на детето зв ездичка. Можете да включите в играта няколко деца (тогава се явява и елементът на съревнование).

Упражнения за развиване дишането при говорене

За да се научи детето да изговаря звуци като с, з, ш, ж, р, то трябва да може да вдиша достатъчно дълбоко. Тези упражнения могат да помогнат в профилактиката на заекването и “гълтането” на звуци и думи.

“ГЛУХАРЧЕ”
(материал: глухарче)

Когато се разхождате, намерете глухарче. Дайте на детето да издуха всички пухчета. Децата обикновено се справят след 3-4 пъти.

“СНЕЖИНКИ”
(материал: няколко парченца памук или малки хартиени снежинки, парченца салфетка)

Възрастният показва на детето как да издуха “снежинките” от отворените си длани, то повтаря. Направете упражнението 2-3 пъти.

"ЛЕТИ ПЕПЕРУДКА
(материал: 2-3 ярки хартиени пеперудки, всяка окачена с конец на нещо на равнището на личицето на детето)

Задачата на детето е да духне пеперудите, за да “отлетят”. Правете упражнението не повече от 10 секунди, с паузи, за да не му се завие свят.

Олга Анисимович, педагог психолог
По материали на http://www.solnet.ee/
превод от руски език: Екатерина Атанасова