Търсене:

 

Home ->Инфо ->Дете ->Детето от Огледалния свят ->

 

Детето от Огледалния свят
Какво е левичар? Как да разберем дали детето е левичар?

Наистина. Всичко правя с лявата ръка.
И това е значително по-удобно, отколкото с дясната.
В. Г. Губарьов, „Царството на кривите огледала”

Скъпи мами и татковци, дядовци и баби! Неведнъж сте наблюдавали действият а на малчугана си, който на ден разглежда десетки предмети, лапа ги, хвърля ги, носи ги. И си служи ту с лявата ръка, ту с дясната, а и с двете едновременно. Но до 4,5-5 години на детето му е съвсем безразлично коя ръка използва.
А ако отдава предпочитание на едната ръка и тази ръка е лявата? „Нима детето ни е левичар?” Питате и сте сериозно притеснени и огорчени. Как ще живее в свят, пригоден за дясна ръка?

В тази статия ще се опитам да ви разкажа какви са децата левичари, с какво са по-особени, как да определите левичар ли е детето ви или не, трябва ли да преучваме (обучаваме да си служи с дясна ръка) такова дете и какви усложнения могат да възникнат от това.
За левичарството знаем много и... почти нищо. Засега нямаме ясен и еднозначен отговор на много въпроси. Още не са разгадани загадките за произхода му, много малко знаем за психологическите и физиологическите особености на хората, служещи си с лява ръка, но убедено можем да твърдим, че левичарството е индивидуален вариант на нормалното.

Природа на левичарството: теории и хипотези

Разглеждането на проблемите на левичарството е важно заради постоянно растящия брой ученици, които си служат с лява ръка.
Опитите да се обясни левичарството имат дълга история. Още в древността хората знаели, че сред тях има левичари, но не считали това за някакво отклонение.
Теориите и хипотезите за произхода на левичарството могат да се разделят на 2 групи:

- въздействие на средата върху развитието на детето до и след раждането;
- различни генетични варианти.

Най-често се среща генетичното левичарство. До този момент не са ни известни точно механизмите на предаване на тази черта, но е установено, че левичарството се среща 10-12 пъти по-често в семейства, където един от родителите е левичар. У генетичните левичари не съществуват никакви нарушения в развитието, затова то се счита просто за индивидуално своеобразие.

Компенсаторното левичарство е свързано с някакво мозъчно увреждане, обикновено на лявото полукълбо. Тъй като дейността на дясната ръка се регулира основно от лявото полукълбо, в случай на травма, заболяване на ранен етап от развитието на детето съответните функции могат да се поемат от дясното полукълбо. По такъв начин лявата ръка се оказва водеща, т.е. по-активна при изпълнение на битови дейности и при писане. При дете с нарушение в дейността на едно от мозъчните полукълба е почти сигурно, че ще се наблюдават отклонения в развитието на речта и моториката. Но левичарството не е причина за тези нарушения, а е следствие на причините за тях.

Определяне на детето като левичар

Определянето на водещата ръка е целесъобразно към 4-5 години, защото от 16-20-седмична до 2-годишна възраст се наблюдава вълнообразна смяна на водещата ръка. От 2 до 4 години двете ръце са равностойни и еднакво активни, при което голяма част от дейностите се извършва с двете ръце. И чак към 4-5 години детето отдава предпочитание на едната от ръцете.

 Но съществуват някои признаци на преобладаване на една от ръцете, което може да се улови още в ранна възраст. При бъдещите десняци силата, с която бебето свива дясната ръка в юм руче е по-голяма от тази, с когато свива лявата, още на възраст 17 седмици. Малко по-късно ще задържа по-дълго дрънкалката в дясната ръка. Прогноза за това коя ще е водещата ръка в бъдеще може да се даде според т.нар. тонически шиен синдром. Към 4 седмици бебето, когато лежи по гръб, заема характерна поза, наречена „поза на фехтовчика”. Ако през по-голямата част от времето главата на бебето е обърната надясно, дясната ръка и десният крак са изпънати, а левите крайници са свити, най-вероятно доминиращата ръка ще бъде дясната. Когато преобладава обръщането на главата наляво заедно със свиването на десните крайници, можем да дадем прогноза за доминираща лява ръка.

 Ето няколко теста за определяне доминиращата ръка при детето:

§   „Преплитане на пръстите”  (предложете на детето да сключи ръце; тестът се изпълнява бързо, без подготовка; счита се, че при левичарите най-отгоре е палецът на лявата ръка)

§   „Поза Наполеон” (накарайте го да сложи ръце на гърдите си; прието е, че при десняците дясната китка се поставя над лявата предмишница)

§   „Едновременно действие с двете ръце” (рисуването на кръг, квадрат, триъгълник; движенията, изпълнявани с водещата ръка може да са по-бавни, но са по-точни, линиите на фигурите, нарисувани с водещата ръка са по-ясни, точни, по-рядко се забелязва трепване, ъглите не са  загладени, точките на съединяване не се разминават.

! Желателно е задачите да се изпълняват със затворени очи, така може по-ясно да се забележат нарушения на формата, пропорциите, които са характерни за неводещата ръка.

Интересни са тестовете, разработени от М. Г. Князева и В. Ю. Вилдавски. При тях се взема под внимание извършването на действия, изпълними за деца в предучилищна възраст. За да бъдат обективни резултатите, постарайте се да спазвате следните препоръки:

-   най-добре е детето да не знае, че го проверявате, затова му ги предложете като игра;
-   възрастният трябва да седи точно срещу детето, а всички предмети, приспособления, пособия се слагат по средата на масата, на еднакво разстояние от дясната и лявата ръка.

Задача 1.
Рисуване. Сложете пред детето лист хартия и молив. Предложете му да нарисува нещо, каквото то иска. Не го карайте да бърза. След като детето завърши рисунката, помолете го да нарисува същото с другата ръка.
При тази задача се сравнява качеството на изпълнение на двете рисунки.

При следващите задачи за водеща трябва да се счита тази ръка, която изпълнява по-активните действия.

Задача 2.
Отваряне на кутийка. На детето се дават няколко кутийки, за да може при повторение на действието да се изключи случайността на оценката на този тест . Задачата е да открие предмет в една от кутийките. За водеща се счита тази ръка, която отваря и затваря кутийките. Може да използвате кибритени кутийки или кутии за моливи, например.

Задача 3.
Да се построи кладенче от пръчици (първо се строи четириъгълник, след това се надстроява).

Задача 4.
Игра на топка. Нужна ви е топка за тенис, която може да се хвърля и лови с една ръка. Топката се слага пред детето и възрастният го кара да му я хвърли. Необходимо е да изпълните задачата няколко пъти. Може да хвърля в кош или кофа.

Задача 5.
Изрязване с ножици  по контур. Може да използвате и картичка. Отчетете, че по-активна може да бъде както ръката, с която детето държи ножиците, така и ръката, с която държи листа (ножиците може да са неподвижни, а детето да върти листа). Ако ножиците не съответстват по големина и форма на ръката на детето, може да получите неверен резултат.

Тази задача може да се замени с подреждане на карти. Детето трябва да вземе всички карти (10-15 на брой) в едната ръка, а с другата (по правило това е водещата ръка) да ги нарежда. Купът карти трябва да се постави точно по средата на масата и чак след това да зададете задачата: „Вземи всички карти и ги подреди пред себе си”.

Задача 6.
Низане на копчета, мъниста с игла и конец или шнурче.

Задача 7.
Изпълнение на въртеливи движения. Дайте на детето да отвори няколко буркана, кутии или флакона с капачки на винт.

Задача 8.
Развързване на възел (предварително с шнурче със средна дебелина завържете не много стегнато няколко възела). За водеща се счита ръката, която развързва възела.

Задача 9.
 Строене с куб чета, например къща. Водеща е ръката, която взема, слага и поправя.

Анализирайте резултатите.

Ако детето изпълнява с лява ръка задачите от 2 до 9 с лява ръка, а 1 (рисуването) с дясна, означава, че извършва по-добре битовите действия с лява ръка, а графичните задания – с дясна. В такъв случай, когато се избира ръка за писане, трябва да се отдаде преимущество на дясната за изпълнението на графичните навици.
Изследвания на френски учени показват, че 90% от „графичните левичари” се оказват и битови левичари. Същото е съотношението и при хората с водеща дясна ръка. Но има деца амбидекстри (справящи се еднакво добре и с двете ръце) и в битовите и в графичните навици. Това разнообразие на варианти създава трудности при избор на ръка за писане, затова ще се спра на някои възможни варианта.

 1. Ярко изразени битови левичари, но графични амбидекстри, т.е. пишещи и рисуващи еднакво добре и с дясната, и с лявата ръка. По правило тези деца са левичари, но вкъщи или в детската градина от ранно детство са ги преучвали, когато са рисували са ги поощрявали да работят с дясна ръка. Тези деца ще е по-лесно да се научат да пишат с лява ръка, дори качеството да не е задоволително.
 2. Ярко изразени битови десничари, които пишат и рисуват с лява ръка или еднакво добре с лява и дясна. Причина за използването не на дясна, а на лява ръка при писане и рисуване, може да бъде травма на дясната ръка, нарушение на моторните функции на дясната ръка. В този случай е целесъобразно детето да се учи да пише с дясна ръка.

Ако предишните задачи не са достатъчни, за да определите с коя ръка детето си служи по-активно и ловко, ето и допълнителни задачи. Техен автор е френската изследователка М. Озяс.

Накарайте детето да:

 1. почисти обувки с четка;
 2. вкара жилка в мънисто или копче;
 3. намотае конец на макара ;
 4. прелее  вода от един съд в друг;
 5. уцели точка с игла (може да направите мишена или да използвате „дартс”) ;
 6. развие гайка с ръка или ключ (може да използвате и конструктор) ;
 7. сложи дребни предмети в тесен цилиндър;
 8. продупчи дупки в лист хартия с игла, карфица;
 9. изтрие с гума предварително нарисувана рисунка;
 10. вдене конец в игла;
 11. изтръска от себе си  прах;
 12. капе с капкомер в тясно гърло на бутилка;
 13. вземе с лъжица мънисто от чаша;
 14. позвъни с камбанка;
 15. пие вода от чаша;
 16. отвори/затвори цип.

Ако ви е трудно да определите водещата ръка, обърнете внимание на задачи 3, 4, 6, 12-16. Тези действия са непривични, неотработени и позволяват да оцените обективно превъзходството на едната ръка над другата.

Мами и татковци! Не се разстройвайте, ако малчуганът ви не е такъв, както всички останали. Помислете за това, че точно с неповторимата си индивидуалност обогатява света наоколо.

Оксана Макерова, логопед-дефектолог
По материали на http://www.solnet.ee/
превод от руски език: Екатерина Атанасова