Търсене:

 

Начало > Специалисти > Дете > Как да предпазим малкото дете от нелепи инциденти

Как да предпазим малкото дете от нелепи инциденти

Наред с всекидневните грижи за малкото дете, голяма е отговорността на родителите за съхраняване здравето му, а в някои случаи и живота му.

През първите години от живота на детето често стават произшествия, които могат да бъдат предотвратени ако родителите се отнесат с нужното внимание към условията и причините които ги предизвикват. Едни от често случващите се инциденти са изгарянията. Особено опасен за малките деца е свободният достъп до печки, котлони, открити нагревателни уреди, врящи тенджери, чайници и кафеници. Любопитството на малкото дете е безгранично и това го кара да влиза в досег с тези предмети, от което произтичат и опасни инциденти. Чести са и случаите, когато децата поднасят към нагревателните уреди и леснозапалими вещи с което предизвикват пожари. При по-големите деца подобна опасност може да бъде предизвикана от игри с кибрит, запалка или неугасена от възрастните цигара. За да се избегнат подобни нелепи инциденти, не трябва малките деца да бъдат оставяни без наблюдение и по-дълго време сами, а уредите следва да бъдат подходящо обезопасени.

Инциденти могат да се получат и при игри с дребни предмети или части от играчки. Малките деца често поставят подобни предмети в устата си и това води до опасност от поглъщането им. За да се избегнат подобни случаи, родителите трябва своевременно да отстраняват такива предмети от полезрението на детето. Не трябва да се дават за игра на малките деца и плюшени играчки с дълги и лесно скубещи се косми, които също могат да попаднат в устата им. Опасност крият и лесно достъпните за детето лекарства, особено хапчетата. За него те имат вид на лакомства и детето настойчиво ги желае и гълта. За да се избегнат произшествия с лекарства, те трябва да бъдат на недостъпно за детето място.

При всички подобни инциденти следва да се търси лекарска помощ.

Често произшествие с малките деца е падането от високо. Особено опасна е възрастта 5 – 6 месеца, когато детето започва да се обръща от гръб по корем и обратно. Ако е оставено без внимание, тези обръщания могат да доведат до претъркулване от необезопасеното легло, с неприятни последствия за детето.

Могат да се изброят и редица други вероятни инциденти с малкото дете, защото неговото поведение в повечето случаи е трудно предсказуемо, още повече когато е оставено без постоянно внимание. Трябва ясно да се подчертае, че инцидентите стават с децата, но причината за проявата им е най-вече във възрастните.

Доцент Тотко Татьозов
Национален център по опазване на общественото здраве, София

Доцент Тотко Татьозов е доктор по психология. Специалист е по проблемите на ранното детство. Работил е в НИ по педиатрия до 1992 год., а понастоящем е ръководител секция “Здраве на децата от ранна и предучилищна възраст” в направление “Здраве на децата и учениците” към Национален център по опазване на общественото здраве, МЗ.
Автор и съавтор е на 5 монографии, както и на над 100 научни и научно-популярни статии в областта на детската психология, възпитателната дейност с най-малките деца и организацията на работа в детските профилактични заведения (детски ясли, ДМСГД и др.).