Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бебе > Изследване и преценка на безусловните двигателни рефлекси

Изследване и преценка на безусловните двигателни рефлекси

Целта на изследването е да се определи двигателната възраст на детето. При изследването и преценката на безусловните двигателни рефлекси е необходимо детето да е спокойно. Самото изследване не се прави преди часовете, в които то почива и е изморено. Избягва се също така и изследване, непосредствено след нахранване. Възможно е да не се получи отговор на дразнението още от първия опит, затова се правят няколко опита и ако пак липсва желаната реакция, можем да опитаме пак след известно време. Дадените по-долу времеви периоди от развитието на кърмачето не са абсолютен критерий, поради строгата индивидуалност на всеки организъм, но все пак отклонения по-големи от 2 месеца биха ни насочили към консултация със съответния лекар-специалист за изясняване на причините за липсата на адекватен отговор на дразнението.

Децата на съответната възраст реагират както следва:

Възраст

Реакция

Отговор

0 - 2 месеца

Тракционна - от тилен лег детето се хваща за ръцете и се изправя към седеж

Главата на детето увисва; краката са свити пасивно

Войта рефлекс – изследващия хваща детето под мишница, с гръб към себе си и го наклонява рязко в страни:

Извършва безразборни движения

PieperIsbert – от положение тилен лег с глава поставена в средно положение и разперени ръце, изследващия хваща детето за коленете и рязко го обръща във вис с главата надолу

Вратът е изпънат, лека флексия на краката

Collisvertikalis – от тилен лег изследващия хваща детето за едното коляно и го вдига внезапно във вертикално положение, като главата увисва

Свободния крак е свит в тазобедрена и колянна става

Collishorizontalis – детето е в тилен лег. Хваща се с едната ръка мишницата, а с другата бедрото от една и съща половина на тялото и се повдига рязко от кушетката, като се запазва хоризонталното му положение

Крайниците са флектирани

Landau реакция – детето се поставя да лежи с корема върху дланта на изследващия

Главата увисва, а ръцете, краката и тялото са свити

Аксиларен рефлекс (вис) – детето е подхванато под мишниците, като е обърнато с гръб към изследващия

Краката се сгъват

Шиен тоничен асиметричен рефлекс (Магнус-Клайн) – завърта се главата на детето на една страна

Крайниците от към страната на лицето се екстензират, а тези от страната на тила се флексират (положение на фектовач)

Рефлекс на Галант-Перец – изследващия прекарва пръсти паравертебрално от кръста на горе

Детето образува дъга с конкавитет към страната на дразнителя, като тазът му леко се повдига

Лабиринтен тоничен рефлекс:

 1. детето се поставя да лежи по корем;
 2. детето се поставя да лежи по гръб

 

 1. повишава се тонуса на флексорите на трупа и крайниците;
 2. повишава се тонуса на екстензорите на трупа и крайниците

Шиен тоничен симетричен рефлекс:

 1. при наклон на главата напред;
 2. при наклон на главата назад

 

 1. ръцете се сгъват в лактите, а краката се изпъват във всички стави;
 2. ръцете се разгъват във всички стави, а краката се разгъват

Шиен позиционен рефлекс (глава-таз) – пасивно се обръща главата на детето на страни от позиция тилен лег

Едновременно се извива тялото и главата в същата посока

Палмарен хватателен рефлекс (Робинзон) - докосва се дланта на детето

Пръстите се свиват и обхващат дразнителя

Сукателен и гълтателен рефлекс – появява се с първото хранене и се запазва докато детето се кърми (сукателният)

Рефлекс на търсене – дразни се устния ъгъл на детето

Главата се обръща по посока на дразнителя

Феномен на куклените очи – главата на детето бавно се обръща встрани

Очните ябълки се движат в обратна посока

Хоботков рефлекс – леко, отсечено се почукват устните на детето

Получава се хоботковидно издаване напред

Рефлекс на опората – детето се държи под мишниците и се поставя на опора

Детето изправя тялото си и стои на полусвити крака на цяло стъпало

Пълзене на Бауер – упражнява се лек натиск върху стъпалата на детето

Детето се избутва и се опитва да пълзи

2 - 3 месец

Запазват се:

 • Войта рефлекс;
 • PeiperIsbert;
 • CollipsVertikalis;
 • CollipsHorizontalis;
 • Аксиларен рефлекс;
 • Магнус-Клайн;
 • Лабиринтен тоничен;
 • Шиен тоничен симетричен;
 • Робинзон;
 • Хоботков рефлекс;
 • Рефлекс на Галант-Перец;
 • Пълзене на Бауер;
 • Тракционна реакция.

3 - 4 месец

Запазват се:

 • Войта рефлекс;
 • CollipsVertikalis;
 • CollipsHorizontalis;
 • Аксиларен рефлекс;
 • Магнус-Клайн;
 • Лабиринтен тоничен;
 • Робинзон;
 • Рефлекс на Галант-Перец;
 • Пълзене на Бауер;

Променят се:

Тракционна реакция – изправя главата и изпъва краката;

Landau реакция – симетрично изпъване на тялото до хоризонталите.

Рефлекс на предна опора – детето се хваща през кръста с гръб към изследващия и се накланя напред към масата

Прави опити да посрещне опората

Рефлекс на странична опора  – детето се хваща през кръста с гръб към изследващия и се накланя на страни към масата

Опитва се да посрещне с ръката откъм опората

4 - 5 месец

Запазват се:

 • Тракционна реакция;
 • CollipsVertikalis;
 • Landauреакция;
 • Аксиларен рефлекс;
 • Магнус-Клайн;
 • Робинзон;
 • Рефлекс на предна опора;
 • Рефлекс на странична опора

Променят се:

 • Войта рефлекс – активни флексионни движения на крайниците;
 • PeiperIsbert – горните крайници са екстензирани в страни
 • CollipsHorizontalis – висящият крак е свит, детето прави опити да се подпира с висящата ръка.

5 - 7 месец

Запазват се:

 • Тракционна реакция;
 • Войта рефлекс;
 • PeiperIsbert;
 • CollipsVertikalis;
 • CollipsHorizontalis;
 • Landau реакция;
 • Аксиларен рефлекс;
 • Магнус-Клайн;
 • Рефлекс на предна опора;
 • Рефлекс на странична опора.

7 - 12 месец

Запазват се:

 • Рефлекс на предна опора;
 • Рефлекс на странична опора.

Променят се:

 • Тракционна реакция – до 9 - 10-ти месец главата, тялото и краката се свиват активно. След 10-ти месец седежът е изправен;
 • Войта рефлекс – екстензиране на крайниците;
 • PeiperIsbert – горните крайници са екстензирани, има симетрична екстензия на врата и гърба до лумбосакралната област. От 9-ти месец детето се опитва да се хване за нещо и да се изтегли нагоре;
 • CollipsHorizontalis – детето се подпира със свободното ходило и ръка;
 • CollipsVertikalis – коленете са в екстензия, а тазобедрената става е във флексия;
 • Landau реакция – екстензия на гърба и лека екстензия на краката;
 • Аксиларен рефлекс – краката се екстензират.

Рефлекс тяло-тяло – от тилен лег се обръщат раменете или таза в страни

Последователно обръщане на таза или главата

Летим Моллов - рехабилитатор

Роден на 01.09.1979 г. в гр. Плевен.
2005 година завършва Медицински колеж към МУ - гр. Плевен, специалност "Рехабилитатори".
Участник в VI-та национална научна конференция с темата "Масаж и гимнастика в кърмаческа възраст"