Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бебе > Нервно-психическо развитие на децата от 0 до 3 годинки

Нервно-психическо развитие на децата от 0 до 3 годинки

Висшата психична дейност е функция на централната нервна система, която при новородените и малките деца е незавършена в своето морфологично и функционално развитие.
Развитието на нервната система продължава след раждането, като важна роля играе околната среда, която въздейства върху централната нервна система, както и  физическото здраве на детето.
Под влияние на околната среда започва изработването на условни рефлекси, от начало по-прости, като с течение на времето те стават все по-сложни.
От началото детето е подкорово същество, т.е. то реагира с първа сигнална система, като едва след появата на говора започва да възприема околната среда с втора сигнална система.
Нервноп-сихическото развитие се оценява по няколко показателя:

  1. Движения;
  2. Сетивна дейност;
  3. Емоционално-социално положение;
  4. Развитие на говора;
  5. Усвояване на умения.

Движенията след раждането са хаотични, некоординирани и нецеленасочени. Поставено в изправено положение, детето не може да държи главата си, а с крачетата прави опити за „ходене”(това е вроден рефлекс, който по-късно изчезва).
Едва към края на втория месец, поставено по корем то държи добре главата си, а към третия се държи на лакти и повдига горната половина на тялото. Но всичко е строго индивидуално.
Към 4-тия месец децата започват да се обръщат от корем по гръб, а към 5-тия месец – обратно – от гръб по корем. Към края на 5-тия месец, поставени в седнало положение и подпрени отзад, те се заседяват, но все още не могат самостоятелно да седят.
Децата посягат към играчките с две ръце, като палецът не опонира на останалите пръсти.
Към 7-мия месец повечето деца седят самостоятелно, посягат с една ръка към играчката, а палецът вече опонира на другите пръсти. Някои деца започват и да пълзят.
Към 8-мия месец много деца се изправят на крака, държейки се за опора.
След 10-тия или11-тия месец детето е готово да проходи, като в началото походката е нестабилна и несигурна – разкрачена и то често пада.
След годинка децата започват да усвояват и катерачески умения – да се качват на леглото, а по-късно и да слизат. Към 2 годинки започват сами да се изкачват по стълбите.
Прохождането е момент, който дава тласък в нервно-психическото развитие на детето.

Сетивната дейност при раждането е слабо развита, като най-слабо са развити слуховите и зрителни анализатори. При силен шум децата трепват и движенията им спират. Реагират само на силна дразнеща светлина, като при светване в очите мигат.
В края на 1-вия месец започват да задържат поглед върху ярки предмети за кратко време.
Към 3-тия месец започват да фиксират трайно поглед и да следят движещи се предмети.
Към 4-тия месец започват да различават гласа на майката. Поставят всичко в устата си.

Емоционално-социално състояние: в началото, през първия месец, бебетата правят гримаси на усмивка, които са неволеви съкращения на лицевата мускулатура. В края на 1-вия месец реагират на говор, но чак към 4-тия или 5-тия месец започват да се смеят с глас и да обръщат поглед към майката.
След 6-тия/7-мия месец търсят активно близките си за забавления и игри.
Към 9-тия/10-тия месец започват да проявяват характер и да плачат при неудоволетворяване на желанията им.

Говорът се развива успоредно на всички останали умения, като в началото детето започва да имитира различни звуци ( гърлени), към 6-тия месец имитира срички – ма, ба, та и т.н. До към една годинка всички деца имат силно развита  „няма реч”, а скоро след прохождането се появява и същинската реч.
Счита се, че детето е проговорило, когато каже изречение с подлог и сказуемо.
С появата на говора нервно-психическото развитие придобива друга степен – включва се и втората сигнална система.

Усвояването на умения започва още след раждането чрез постепенно изработване на дневно-нощен режим: сън, хранене, бодърстване.
В началото преобладава сънят. Игрите на децата започват да стават все по-сложни : докато в началото чупят и рушат играчките, по-късно минават към конструктивни игри.
Нервно-психичното развитие на децата се отчита по специални таблици, разработени от професор Манева, и са отпечатани на гърба на личната амбулаторна карта на всяко дете.

Дора Давидова - медицинска сестра 

Родена през 1978  г. в гр. София.
Образование:
Завършила средното си образование в гр. София, 22-ро училище, с профил: биология – химия, през 1996 г.  Медицински колеж – София през 1999г.

Професионален опит: Работила, като медицинска сестра в кърмаческа хирургия „Пирогов”, през 2000 г. Детегледачка  –  2000-2002г. В момента - отпуск по майчинство.