Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Профилактика на зъбния кариес

Профилактика на зъбния кариес

Кариесът на зъбите е локализирано прогресиращо разрушаване на твърдите зъбни тъкани, като започва от емайла (най-външната обвивка на зъба) и продължава в дълбочина и ширина.
Епидемичността на кариеса нараства много бързо през нашия век и достига днес до 80 – 90 % в постоянното съзъбие и 80 % във временното съзъбие.
За да предпазим нашите деца от кариеса и неговите усложнения е необходима добра профилактика. Тя може да бъде:

  1. Хранителна профилактика
  2. Флуорна профилактика
  3. Орална хигиена

Хранитена профилактика

Храната е един от основните фактори за създаване на оптимални зъбни структури.
При храненето на бременната жена от най-голямо значение е задоволяването на организма с минерали – калции, фосфор и флуор през последните 3 – 4 месеца от бременността.
Калцият се набавя  чрез достатъчна консумация на мляко и млечни продукти. Необходимите дневно 1,5 – 2 грама калции се съдържат в 1,5 л. мляко или 200 грама сирене.
Фосфорът се набавя лесно чрез консумация на разнообразна месна и раститена храна (риба, мляко, яйца, боб,ориз, грах). Дневните нужди от него са 1,5 – 2 г.
Правилното минерално хранене на бременната осигурява оптимална минерализация на костите и изграждащите се през този период зъбни корони и запазва съзъбието на майката.
През първата година на детето се минерализират (изграждане на устойчив емайл) короните на всички млечни зъби, както и на някои постоянни – шестите, резците и кучешките. Особено важно през този период е пълноценното млечно хранене и захранване с разнообразна храна.

Флуорна профилактика

Зъбният емайл е силно минерализирана структура като емайла при възрастните съдържа 95 – 96 % неорганични вещества, а на ново пробилите зъби е около 78 %. Неорганичната материя съдържа основно апатитни кристали (хидроксилапатити). Това са калциево-фосфорни съединения.
По-стабилната апатитна структура, устойчива на киселинното въздействие в устната кухина е флуорапатита, а именно неговото образуване стои в основата на флуорната профилактика.
Флуорът може да бъде включен в калциево-фосфатните кристални структури при първична минерализация на зародишните или вторично въведен чрез трансформиране на хидроксил апатитните кристали до флуорапатитни (вторична профилактика).
Флуорът постъпва в организма чрез водата и храната (средно 0,2 – 0,3 мг. дневно), като 50 % от резорбирания флуор се отлага в тъканите (кости и зъби) и 50 % се излъчва чрез урината.
Дневните профилактични дози, изчислени върху физиологичните норми за консумиране на вода са:

Възраст (години)

Дневни дози флуор (милиграма)

Дневна консумация на вода (литри)

0 – 2

0.7

0.7

3 - 6

0.8

0.8

7 - 13

0.9

0.9

14 - 17

1.1

1.1

Една от най-лесно приложимите форми на флуорна профилактика е профилактиката чрез таблетки. За да се определи необходимото количество таблетки дневно се взимат предвид: профилактичните дневни дози флуор; количеството консумирана вода; концентрацията на флуор в нея. Използваме следната формула::

Дт = До – Кпв* Сф , където:

Дт – дозата таблетки;
До – обща профилактична доза;
Кпв – количество питейна вода консумирана дневно;
Сф – концентрацията на флуор в нея.
NB: Концентрацията на флуор на питейната вода в Плевен е 0,2 мг/л.
Пример:
За дете на 5 години в Плевен дозата таблетки ще бъде:

Дт = 0,8 – (0,8*0,2) = 0,74 мг. , т.е. 3 таблетки от о.250 мг..

При правилна и системна профилактика с флуорни таблетки се наблюдава от 30 до 80 % редукция на кариеси, ако таблетки се дават редовно от раждането до 8 годишна възраст. Таблетките се приемат преди хранене, като се сдъвкват, а на кърмачетата се разтварят в лъжичка вода.

Флуорна профилактика с минерална вода

В България минерални води богати на флуор са: овощнишка – 23 мг. флуор/литър и хисарски – 4,7 мг. флуор/литър. Съответно 1 мг. флуор се съдържа в 43 мл. овощнишка или 212 мл. хисарка вода.
За да се определи дневната профилактична доза минерална вода се използва формулата:

Кол. мин. вода = (До – Кпв*Сф)/Сф мин.вода

Например за дете на 9 г., което живее в район с концентрация на флуор в питейната вода 0,2 мл./л. Дневната доза хисарска минерална вода ще бъде:
Кол. мин. Вода = (0,9 – 0,9*0,2)/4,7 = 0,153 л. , т.е. 150 мл. хисарска вода.

Устна хигиена

Още от ранна възраст детето трябва да бъде приучвано да си мие зъбите. До 2 годишна възраст се препоръчва изтриване на зъбите с памучен тампон или марля, напоена с 1 – 2 % кислородна вода.

Д-р Татяна Петрова - Стоматолог

Д-р Татяна Михайлова Петрова – родена на 08.02.1963 г. в гр. Дупница.
През 1986 г. завършва Стоматологичен факултет към ВМИ – гр. София.
През 1989 г. придобива специалност по Обща стоматология.
Понастоящем работи в частен кабинет на бул.”Русе” 41, ет.2, гр. Плевен
e-mail: matancho@yahoo.com.