Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Преждевременно раждане

Преждевременно раждане

По приетите у нас критерии, за преждевременно раждане  се приема това, което е настъпило в интервала 29-та – 37-ма гестационна седмица /казано по друг начин до термина за раждане остават повече от 21дни /.
Важността на проблема се определя, както от устойчивата честота – 6-10% от всички раждания, така и от последиците за плода и новороденото – преждевременното раждане  е причина за до 75% от перинаталната и 85% от неонаталната детска смъртност, както и за немалък процент трайни увреждания на различни органи и системи при преживелите деца – момент с висока степен на лична и обществена значимост.

Кои са най-честите предразполагащи фактори, които могат да доведат до преждевременно раждане?

За съжаление, в около 30-40% от случаите рутинният подход не дава отговор. Състоянията с доказано висок риск за преждевременно раждане са, както социално-личностни - бременност при тийнейджърки, бременност при многораждали /имащи повече от 4 раждания/, нисък социално-икономически статус, наркомании /вкл. тютюнопушене/; така и чисто медицински – анемия, близнаци, многоводие, вродени дефекти на матката, миоматозна матка, недостатъчност на маточната шийка, температурни  състояния на бременната, инфекции на пикочните пътища / дори и безсимптомните /, пукнат преждевременно околоплоден мехур – най-често в резултат от възходяща инфекция от влагалището.
Възможностите за намаляване честотата на преждевременното раждане  доказано нарастват при ранно оформяне на рисковите групи – бременни с повече от един рисков фактор, както и тези с повече от един спонтанен аборт или преждевременно раждане в миналото.

Какви са симптомите на преждевременното раждане?

Би могло да се пише доста за това, но същността е: наличие на маточни контракции водещи до изглаждане и разширение на шийката, спонтанно пукване на околоплодния мехур и ... преждевременно раждане. Профанизирам умишлено по следната важна причина – когато преждевременното раждане  е в ход/, т.е. симптомите са ясни не само на акушера, а и на бременната /възможностите за радикално вмешателство – спиране на раждането и връщане в “изходна” позиция са крайно ограничени. В този аспект не е учудващ фактът, че широко навлезлите през 80-те години на ХХ-ти век в практиката бета-миметици /препарати с мощно подтискащо контракциите действие – у нас Партусистен, Жинипрал / “изненадващо” не доведоха до намаляване честотата на преждевременното раждане. Този привиден нонсенс има логично обяснение – преждевременното раждане  е крайната фаза на сложна последователност от множество патофизиологични взаимодействия водещи до активна, регулярна маточна активност.

Казаното дотук очертава схематично следните възможности:

А – за въздействие – хоспитализация, лечение, мониториране състоянието на плода и бременната; време, начин и средства за родорозрешение в тясна колаборация с неонатолог и т.н.
Б - за противодействие
– профилактика на преждевременното раждане .

С известна доза условност, възможност “А” е “тичане след събитията” и независимо от висококвалифицираните лекарски грижи и труд на целия персонал, често /особено при преждевременно раждане в срок по-малък от 32-ра г.с./ резултатите не са добри.

Какво би могло да се направи за профилактиране на преждевременното раждане? - Няколко простички неща:

  • проследяване на бременността при квалифициран специалист разполагащ с необходимото оборудване – лабораторно и апаратно – ехограф, кардиотокограф;
  • изясняване /документално/ на предхождащи късни спонтанни аборти и преждевременно раждане;
  • задължителен влагалищен преглед  - дава точна информация за състоянието на маточната шийка и за необходимостта от серклаж;
  • ранно откриване и по възможност купиране на рисковите за преждевременно раждане фактори;
  • задължително изясняване /микробиологично/ и лечение на всяко влагалищно течение – NB - най-честата причина за възходяща инфекция  на околоплодните ципи, с краен резултат преждевременно изтичане на околоплодните води и последващо преждевременно раждане. В тези случаи рисковете за новороденото се сумират – освен функционалната незрелост се добавят и вродените септични усложнения;
  • консултирайте се навреме със своя гинеколог при обезпокоителни маточни контракции – втвърдявания на корема придружени с чувство за болка в слабините и/или кръста, или при съмнение за изтичащи околоплодни води

По мое скромно мнение спазването на тези елементарни препоръки, съчетано с отговорното Ви отношение към бременността и адекватно поведение на наблюдаващия Ви гинеколог биха профилактирали не по-малко от половината случаи на преждевременно раждане!

Д-р Николай Славов - Акушер-гинеколог

Д-р Николай Славов е роден на 05.09.1955 година в град Пловдив, където завършва средно образование. Медицина следва във ВМИ - град Плевен и се дипломира през 1982 година. Започва работа като акушер-гинеколог в град Долни Дъбник. От 1983 година е асистент в Катедра "Акушерство и гинекология" - ВМИ - град Плевен, където работи и до момента като главен асистент във II-ра Акушерска клиника.