Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бебе > Схема за наблюдение

Схема за наблюдение

Докато правех проучвания, каква е нормата за развитие на новороденото и порасналото дете попаднах на множество изследвания, публикации и често със съвсем различни и противоречиви норми. Сигурна съм, че и вие сте попадали на различни източници и сте се чудили на кое изследване да вярвате...
В България се приема за норма таблицата, разработена от проф. Манева и е отпечатана на последната страница на Личната амбулаторна карта на детето. Първата таблица обхваща периода от раждането до навършване на 1 година. Втората периода от една до три годишна възраст.  
Разработената по-долу схема за наблюдение е събрана от множество източници и изследователи. Обхваща по-продължителен период – от раждането до 48 месец. Не претендира за изчерпателност и точност, но предлага повече процеси за наблюдение.

Скъпи мами и татковци, не забравяйте, че всяко дете си има свой темп на развитие! Не сравнявайте детето си с връстничето, с което играете в парка, не се уповавайте и на всяка срещната схема или таблица за наблюдение. Посещавайте редовно консултация, питайте своя педиатър за всичко, което ви притеснява в развитието на вашето дете! И не забравяйте детенцето ще проходи, проговори, ще сяда или контролира отделителната си система, когато то самото е готово, а не когато на вас ви се иска!
Бъдете най-щастливите родители на най-прекрасните, най-умните, най-талантливите деца!

I СТАДИИ

        0-4 МЕСЕЦА

СТОЕЖ (равновесие)

Държи главата си изправена

ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Координация очи-глава-въртене-поглед
Координация очи-глава-въртене-слух
Ритане

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Първи симетрични двустранни опити за хващане
Спиране на робинзонов рефлекс
Хваща ръцете си и играе

ВЪЗПРИЯТИЯ

Фиксира предмети и хора
Реагира на звуци
Следи с поглед движещия се в полукръг около него оценяващ
Следи движещи се ръце
Оценява сладката вода и изразява неприязън към горчивото

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

Опити за хващане на това, което му се показва

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Гледа ръцете си
Търка очите си
Покрива лицето си с ръце
Приближава ръцете си към устата
Играе с ръцете си
Държи носа си
Докосва ръцете си и ги докосва без да гледа
Докосва гърдите си

ГОВОР

Плач
Гласни звуци

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Концентрира погледа върху лицето на майката когато го кърми
Отговаря на усмивка
Реагира с доволно изражение при вида на храната

II СТАДИИ

5-9 МЕСЕЦ

СТОЕЖ

В наведен стоеж се подкрепя и повдига с ръце
Седнало положение
Търси опора, за да се задържи, когато е нестабилно
Изправен стоеж с подкрепа

ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Преминава от легнало към наведено положение
Преминаване от легнало към седнало положение
Ритмични движения на изпъване и сгъване на долните крайници в изправено положение, държан под мишница

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Наблюдава предмет, който държи в ръка
Ръчно хващане
Достига и хваща предмет
Преместване на предмета от едната в другата ръка

ВЪЗПРИЯТИЯ

Играе със звънче
Обръща глава в посока на шум
Изразява неприязън към миризмата на амоняк
Изразява отвращение към кисело
Вижда бял 9мм. Диск на разстояние 30см. от очите

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

Проучва предмет с уста
Следи с ръка предмет, който му бива отнет
Хваща предмет в обхват на ръката
Хваща предмет, който се подава под покривка
Взима предмет от кутия вадейки го с една ръка
Търси предмет, който е видял да се скрива зад екран

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Хваща краката си
Маха дреха, която покрива главата му
Придвижва краката си до устата
Държи се за бедрата си
Хваща ушите си
Хваща косите си

ГОВОР

Гукане

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Отличава семейните от външните хора

РЕАКЦИИ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Фиксира погледа върху огледалото (4-5 месеца)
Реакция на интерес, усмихва се (5 месеца)
Гледа образа на другия, а не своя (6месеца),усмихва се на майка си и баща си
Отделя внимание от огледалото към човека, който го вика
Интересува се от своя образ, протяга ръка и го гали (7 месеца)
Отдалечава се като раздразнен от своите интереси (8 месеца)

III СТАДИИ

10-18 МЕСЕЦА

СТОЕЖ

Седнал се накланя напред за да вземе предмет и изправя тялото си
Изправена позиция без подпори и с разкрачени крака
Рефлекс на заден парашут
Изправена позиция без подпори със събрани крака

ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Ходи на 4 крака
Преминаване от седнало към изправено положение през наведено положение и на колене
Ходене с разкрачена основа (Крака)и балансиране на предните крайници
Катерене на стъпалата на 4 крака
Взима предмет от земята като сяда
Ходи носейки с ръка пластмасово пликче

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Получава предмет, дава го, хвърля го
Ползва лъжица
Строи кула от 2 куба

СФИНКТЕРИ

Нощен контрол на аналния сфинктер

ВЪЗПРИЯТИЯ

Обръща се по посока на звука
Има предпочитания към определени хранРеагира на убождае на бедрото
Вижда и докосва бял 6мм. Диск отстоящ на 30см. от очите

РАЗБИРАНЕ

Реагира на името си
Разбира “дай” и “вземи”разбира “иди там” и “ела тук”
Разбира употребата на звънеца и го звъни многократно

ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕ

Вдига обърнатата чаша и хваща куба, който е видял да бъде скрит под чашата
Намира и взима топка хвърлена зад раменете му
Друса чашата пълна с ориз, обръщайки я
Намира и взима топка хвърлена извън стаята през вратата
Възстановява времевия период, според който е скрит предмет след три схеми
Намира и взима предмет дърпайки към себе си конеца, с който е вързан предмета

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Имитира махане за поздрав с ръка
Изследва с ръцете си лицето на възрастния който го държи в ръце
Докосва с ръката си приблизителното място от бедрото стимулирано с убождане
По команда дава първо едната, после другата ръка
Докосва главата и врата си (10-12 месеца)
Докосва корема и гениталните си
Вкарва пръсти в носа си

ДИШАНЕ

Успява да духа по подражание

ПИСАНЕ

Първи опити за имитация на драскулки с непостоянен или отсъстващ контрол око-ръка

ГОВОР

Първи думи
Използва адекватно “НЕ”
Дума-изречение
Използва имитиращи думи-звуци
Произнася поне 5 думи

МЕЖДУЛУЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Реагира забавляващо се на гъдела
Реагира на играта на криеница
Обича да бъде гледан и слушан
Игри за упражнение
Подчинява се на забранителна заповед
Дава и взима предмети от /на възрастния

РЕАКЦИИ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Ясно разпознаване (12месец)
Играе пред огледалото и прави упражнения за изучаване(15 месеца)
(случва се да са регресивни поведения)

IV СТАДИИ

19-24 МЕСЕЦА

СТОЕЖ

Изправено положение със затворени очи
Изправено положение на пръстите на краката с разкрачени крака
Седящ стоеж със съединени крака
Изправена позиция с разкрачени крака с поглед към тавана

ОБЩА ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Правилно ходене
Изкачване и слизане по стълба без редуване на краката
Взимане на предмет от земята като се навежда
Рита топка от неподвижно положение

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Строи кула от 3 куба
Подобрява използването на лъжицата
Използва чаша с две ръце
Прелиства едновременно няколко страници от книга
Може да хвърля топка

СФИНКТЕРИ

Нередовен дневен контрол на аналния сфинктер
Нередовен дневен контрол на мехурния сфинктер

ВЪЗПРИЯТИЯ

Вижда и докосва бял 3мм. Диаметър диск, поставен на разстояние 30см. от очите
Определя с ръка, с точност, мястото от бедрото му стимулирано с игла

РАЗБИРАНЕ

Разбира “дай ми това за пиене”
Разбира “дай ми това за рязане”
Разбира “дай ми това за писане”
Речник с образи

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

Намира и взима бонбон, сложен в кутия, скрита под чаша, покрита с ръка
Изоставил е използването на устата за проучване на предмети

ДИШАНЕ

Премества духайки 3 хартиени квадрата от 1 см.
Придвижва топче за пинг-понг духайки
Гаси свещ духайки

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Може да посочи 4 части от тялото си и от тялото на кукла
По команда слага ръцете си : на главата; на корема; на дупето си.
Познава се и се интересува от своята фотография и образа си в огледалото.

ПИСАНЕ

Непрекъснати драскулки

ГОВОР

Произнася поне 10 думи
Съставя прости изречения

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Дейности по имитиране
Символични игри върху себе си
С жест и говор може да общува елементарно

V СТАДИИ

25-36 месеца

СТОЕЖ

Изправен на един крак стоеж с отворени очи
Взимане на предмет сложен на края на масата
Изправен стоеж на пръсти със събрани крака
Седнало положение със скръстени крака

ОБЩА ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Изкачване и слизане стълби без подпора и без редуване на краката
Ход на място; тичане; заден ход; ходене на пръсти

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Строи кула от 6 куба
Подрежда влакче от 5 и повече куба
Реже хартия с ножица
Нанизва 5 мъниста с голям отвор
Разлиства страниците на книга една по една
Прегъва лист хартия

СФИНКТЕРИ

Нередовен нощен контрол на мехурния сфинктер
Дневен контрол на мехурния сфинктер
нощен контрол на аналния сфинктер

ВЪЗПРИЯТИЯ

Различава бяло, черно и червено
Различава звука на звънеца от звука на свирката
Различава малко и голямо

РАЗБИРАНЕ

Има добре развит пасивен речников запас от 100 думи
Посочва по картинка
Открива съществена разлика в две картинки
Изпълнява поръчка, придружена с жест в контекста на ситуацията

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

Достига предмет като си помага със стол
Различава вътре и вън
Различава ниско и високо

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Показва по себе си и на кукла частите на тялото
По команда затваря и отваря очи
Показва език, прави гримаси по подражание.

ПИСАНЕ

Кръгови драскулки
Вертикални и хоризонтални знаци

ГОВОР

Съставя прости граматични фрази с глагол
-използва “Да”
-използва количествени прилагателни
-използва множествено число
-използва над 30 думи

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Търси автономност при хранене и игра
Пита за името на предметите
Придобил е чувство на притежание
Жестове на гняв и/или плач ако му се противоречи или е измамен

ДИШАНЕ

Ползване на свирка
Ползване на тръба
Прави мехурчета в сапунена вода 3 секунди

VI СТАДИИ

37-48 месеца

СТОЕЖ

Изправен стоеж с един крак пред другия с отворени очи
Стабилно ходене и преодолява елементарни препятствия

ДИНАМИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Изкачване стълби с редуване на десен и ляв крак
Рита топка със средна част на ходилото
Скача с прибрани крака
Може да сваля и вдига гащите си

ХВАЩАНЕ И ОЧНО-РЪЧНА КООРДИНАЦИЯ

Прави мост от три куба
Използва чаша с една ръка
Мие ръцете си със сапун, изплаква, трие
Развива хартийка на бонбон
Противопоставя палеца на останалите пръсти

СФИНКТЕРИ

Нощен контрол на мехурните сфинктери

ВЪЗПРИЯТИЯ

Различава тежко и леко
Различава гладко и нагънато
Различава звънец, свирка, тръба
Различава твърдо и меко
Различава кръгло и квадратно
Различава бял, червен, жълт, зелен, син

РАЗБИРАНЕ

Отношения на причина и следствие
Дава адекватен отговор на въпросите:

  • какво се случва ако излезеш без чадър когато вали?
  • какво се случва ако сложиш пръст в огъня?
  • какво се случва ако паднеш и те заболи?
  • какво правиш когато си гладен?
  • какво правиш когато си жаден?
  • какво правиш когато ти се спи?

Подрежда по големина 4 предмета
Има образен речник

ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

Разпознава далече и близо
Взима по поръчка куб сложен отпред, отзад, отстрани
Знае де ходи бързо и бавно по поръчка

ТЕЛЕСНА СХЕМА

Може да посочи върху себе си и кукла 12 части от тялото
Може да подреди пъзел от 6-12 елемента

ПИСАНЕ

Имитирайки копира кръг
Имитирайки копира кръст
Имитирайки копира “Н”
Имитирайки копира човече с глава
Имитирайки копира квадрат
Именува рисунката си

ГОВОР

Използва местоимението “Аз”
Построява граматически правилни изречения
Може да изказва с говор непознати факти

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Иска потвърждение за дейностите си
Колективна игра
Започва да дели с другарчетата си храна и играчки

ДИШАНЕ

Започва да издухва носа си
Прави мехурчета във вода за 5 сек.

Снежанка Лунгова - експерт-психолог,
работа с деца със специални образователни потребности и хронични заболявания

Родена на 31. 12. 1976 г.
Образование: Висше - магистър
Специалност: Социална и детска психология
Стаж по специалността:

* - ДОВДЛРГ “Детелина”, от 2002 г. до момента длъжност:психолог– работа с деца от 2.5 до 7 години, лишени от родителска грижа; изоставени деца; жертви на насилие.
* - ОбКБППМН (Общинска Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни) гр. Плевен, от 2001 г. до момента
* - Длъжност:обществен възпитател -корекционна работа с деца и младежи с девиантно поведение.
* - Регионална Дирекция “Социално подпомагане”, “Съвет по осиновявания” длъжност: психолог от създаването й в Област Плевен 2004 до март 2006 г.
* - ЕКПО(Екип за комплексна педагогическа оценка) към РИО (Регионален инспекторат по образованието), от септември 2004 г. до момента
За контакт e-mail:s_lungova@abv.bg