Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Лабораторни и апаратни методи на изследване по време на бременност

Лабораторни и апаратни методи на изследване по време на бременност

Необходимостта от изследвания по време на бременността е ясна априори, особено за хора като Вас - използващи необятните информационни възможности на Мрежата.
И все пак, считам, че е необходимо да акцентирам на видовете изследвания, времето на извършването им, както и да обърна внимание на някои митове и неверни представи, касаещи резултатите и тълкуването им.
Диагностициране на ранна бременност - широко разпространени в аптечната мрежа са т.н. "тестове за бременност" - дават точен резултат в 95-99 %. Спазвайте точно посочените указания, използвайте за теста първа сутрешна урина (тя е с най-висока концентрация на ЧХГ - хормонът позитивиращ теста) и не забравяйте - позитивен тест означава наличие на бременност, но не е възможна преценка за това къде е разположена бременността (при извънматочна бременност тестът също е положителен), както и дали се развива нормално - така при липса на ембрион (т.н. "кухо яйце") и при мъртъв ембрион, тестът пак е положителен.

Лабораторни изследвания

Кръвна картина
- включва изследване на хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити. При нормално протичаща бременност е желателно поне 5-кратно изследване в динамика - в началото на бременността, в V-ти, VII-ми, IX-ти и X-ти лунарен месец.
При данни за анемичен синдром е необходимо изследване и на серумно желязо, Fe-свързващ капацитет и кръвна натривка за морфология на еритроцитите. Това дава възможност за прецизиране на антианемичната терапия.

Кръвна група и резус фактор - изследването се извършва при регистрация в женска консултация (до 12 г.с.), заедно с кръвната картина. При Rh отрицателна майка е необходимо изследване на Rh-антитела в III-ти, V-ти и VIII-ми лунарен месец. Това изследване води до неоправдани страхове и притеснения на бъдещите майки и техните близки. Какво трябва да се знае? При първа бременност на Rh-отрицателна майка рискът за плода и новороденото от развитие на хемолитична болест е равен на нула. При Rh-отрицателни родители, независимо от поредността на бременността, рискът също е нулев. Когато в хода на изследването се открие титър на антитела (напр. 1:8, 1:16 …), също няма основания за притеснение - налице имунен отговор на бременната към чужд белтък - Rh положителни еритроцити на плода. При нарастващи в динамика титри (особено над 1:128), както и при рязко спадане (напр. от 1:512 на 1:64) е наложително ехографско изследване на плода, с цел диагностициране на евентуалното му засягане от хемолитична болест - разрушаване на феталните еритроцити от Rh-антителата.

Изследване за полово преносими заболявания - специално тези с висок риск от трансплацентарно (преминаващо през плацентата) засягане на плода.

  • Сифилис - използват се различни диагностични тестове - популярно известни като "проба на Wassermann". Уместно е изследване в началото на бременността и в VIII-ми лунарен месец.
  • Хепатит "В" - серологично изследване за т.н. австралийски антиген HbsAg - еднократно 6 седмици преди термина за раждане.
  • Генитален херпес тип II - в последните седмици преди раждането, специално при жени с чести рецидиви преди бременността и/или в хода и.
  • Хламидиална инфекция - изследване на хламидиен антиген от канала на маточната шийка- дава възможност за откриване и лечение на прясна хламидийна инфекция.
  • СПИН - уместно е изследване в началото на бременността и около 6 седмици преди термина.

Изследване за т.н. "паразити" - листериоза, бруцелоза, токсоплазмоза. Те сформират поредния мит за бременните жени - тяхното позитивиране е "отговорно" едва ли не за всяка патология на бременността - случите с missed abortion, спонтанните аборти, вродени аномалии на плода, мъртвораждания, преждевременни раждания и т.н. истината е следната - изброените усложнения на бременността са възможни само и единствено, ако бременната е с тежка, септична форма на заболяването - за 12 години практика аз не съм срещал подобен случай. Позитивирането на титъра означава само, че организмът някога е бил в контакт с причинителя (най-често без развитие на клинични симптоми). Във Франция 84 % от населението е с положителен титър към токсоплазмозата.

Изследване на влагалищно съдържимо - в първите месеци на бременността (до III-я) и един месец преди термина. Цел - саниране на влагалището от патогенни микроорганизми. Това изследване е наложително и при всеки случай на клинично проявено течение, парене, сърбеж, генитален дискомфорт по време на бременността. Изясняването на всеки конкретен случай изисква задължително гинекологичен преглед, изследване на микроскопски препарат и микробиологично изследване.

ЗАПОМНЕТЕ - НЯМА НОРМАЛНО ТЕЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ!

Изследване на урина - белтък, захар, седимент - поне петкратно в хода на една нормално протичаща бременност. При наличие на бактерии в урината - задължително трикратно микробиологично изследване с определяне чувствителността на изолирания микроорганизъм към определен набор антибиотици.

Изследване на фецес (фекален материал) - за носителство на патогенни микроорганизми - дизентерия и E.coli - шест седмици преди термина.

Изследвания за вродени генетични аномалии - най-широко застъпени са за т.н. тризомии - например болестта на Down тризомия 21. Високо рискови групи са родители над 35 години, както и родилите дете с болестта на Down. В този случай се препоръчва хориална биопсия - вземане на клетки от хориона (бъдещата плацента в 7-10 г.с.) или амниоцентеза - вземане на околоплодна течност течност в 14-16 г.с. И двете методики се извършват под ехографски контрол - "под контрол на окото", имат минимален риск от усложнения и дават резултат с ниво на сигурност доближаващо се до 100 %.

Изследвания при вродени аномалии на невралната тръба - незатваряне дъгите на прешлените на гръбначния стълб (спина бифида) или липса на мозъчен череп и дефектно развитие на мозъчните полукълба (аненцефалия). При рисковите групи жени, родили вече дете с описаните аномалии се изследва нивото на ?-фетопротеин в серума на бременната до края на IV-ти лунарен месец. При надхвърляне на определена стойност се налага извършването на амниоцентеза. Ако нивото на ?-фетопротеина в околоплодната течност е над горната граница на нормата за съответната гестационна възраст, се приема за доказано наличието на този тип аномалии и се преминава към прекъсване на бременността по медицински индикации. Естествено, винаги се търси и ехографско потвърждаване на диагнозата.

Ехографско изследване на плода

Поради ограничения обем информация, само ще маркирам най-важните моменти:

  • Методът е напълно безвреден за майката и плода;
  • До 12-та г.с. безспорни предимства по отношение качеството на образа и точността на диагнозата има вагиналната ехография;
  • При нормално протичаща бременност са необходими 4-6 ехографски прегледа.

Обобщено, ехографското изследване е в следните направления: ранно диагностициране на бременността; брой и виталитет на ембриото(-ните); патологични промени в структурата на плодния сак; възможно най-рано откриване на вродени фетални аномалии (особено на несъвместимите с живота); нарушения в нарастването на плода (патологично забавен или ускорен темп на растеж); аномалии в структурата и разположението на плацентата; аномалии в количеството околоплодна течност и т.н.

На финала на това кратко изложение, бух Ви препоръчал: интересувайте се от проведените Ви изследвания и при отклонения на резултатите от нормата, уточнете с Вашия гинеколог какво е необходимо да се направи, кога, къде и защо. При ехографските изследвания задължително изисквайте текстово описание на плода, а не само "снимка", и го носете при следващия преглед.

Задълбоченото и адекватно проследяване на бременността, включая лабораторните изследвания и ехографията, ще намалят до възможния минимум рисковете за Вас и очакваното бебе.

Д-р Николай Славов - Акушер-гинеколог

Д-р Николай Славов е роден на 05.09.1955 година в град Пловдив, където завършва средно образование. Медицина следва във ВМИ - град Плевен и се дипломира през 1982 година. Започва работа като акушер-гинеколог в град Долни Дъбник. От 1983 година е асистент в Катедра "Акушерство и гинекология" - ВМИ - град Плевен, където работи и до момента като главен асистент във II-ра Акушерска клиника.