Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Бременност и сърдечно-съдови заболявания

Бременност и сърдечно-съдови заболявания

Промените в сърдечно-съдовата система по време на нормална бременност създават условия за възникване на симптоми, симулиращи наличие на сърдечно заболяване. Необходимо е да се познават добре типичните изяви на нормалната бременност и при наличие на съмнение за наличие на сърдечно заболяване, да се използват достатъчно информативни методи за неговото доказване, като изборът на тези методи трябва да се съобразява с потенциалния риск, който те носят за увреждане на плода.

Артериалната хипертония е едно от най-честите усложнения по време на бременността (около 8 – 10 %).

Хипертензивният синдром включва следните състояния:

 1. Гестационна хипертония – хипертония, свързана с бременността. Дефинира се чрез измерване на кръвното налягане – повишено систолно налягане с 30 mm, повишаване на диастолното  с 15 и повече mm Hg. В абсолютна стойност кръвното налягане трябва да е равно или по-високо от 140/90 mm Hg.
 2. Хипертония, усложнена от бременността – наличие на артериална хипертония още преди бременността.
 3. Преклампсия – гестационна хипертония с протеинурия (белтък в урината) и поява на отоци.
 4. Вторична (насложена) артериална хипертония – предшестваща хипертония, усложнена с отоци и белтък в урината (протеинурия).
 5. Еклампсия – поява на конвулсии, вследствие на вазоспастичен синдром.

Стандартното изискване за измерване на артериалното налягане при бременни е, те да са легнали на дясна страна, с повдигната горна част на гръдния кош (15 – 30 градуса). Ръката, на която се мери трябва да е добре подпряна на нивото на сърцето. По принцип най-високи стойности се измерват следобед и рано вечер.

Бременната, с артериална хипертония трябва да осъществи определени изследвания:

 • Урина – на 24 часова протеинурия (белтък в урината);
 • Серумен креатинин – преди 12-та гестационна седмица;
 • Креатининов клирънс;
 • Електролити;
 • Ехография на бъбреци - преди 12-та гестационна седмица;
 • ЕКГ;
 • Ехография на сърцето.

Необходима е обща оценка на майката и плода, включваща фамилна анамнеза за хипертония, бъбречно заболяване, инфекция на уринарния тракт, общ физически преглед, фундоскопско изследване на очните дъна, обучение на бременната в измерване на кръвното налягане – 3 дни в седмицата, в различни часове на деня.

Антихипертензивното лечение се назначава при системни стойности на диастолното налягане над 84 mm Hg. Целта на лечението е да се намали риска за майката и плода, като периодично се преценява ефективността от започната терапия и при нужда се коригира дозировката на приеманите медикаменти от специалист кардиолог, съвместно с акушер-гинеколог.

Д-р Здравка Симеонова - Вътрешни болести и кардиология

Главен асистент в Клиника по Кардиология МБАЛ ЕАД - гр. Плевен
Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1990 год. и "Кардиология" през 1993 год.
Понастоящем работи и в клиника “Авис-Медика” - гр. Плевен