Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Закъснение на менструацията – бременност или не?

Закъснение на менструацията – бременност или не?

Пред тази дилема ежемесечно се изправят голям брой жени в детеродна възраст. За едни това е желан и очакван с радост момент, а за други – не. Как трябва да постъпи в тази ситуация всяка жена?

На първо място трябва да е ясно, че дори и в случаите на редовен менструален цикъл е възможно мензесът да да закъснее с няколко дни, без зад това да се крие бременност. Най-често в тези случаи се касае за хормонално нарушение с временен характер, което спонтанно се “излекува” с идването на закъснялата менструация.

Доста често обаче, наличието на евентуална бременност психически травмира жената и тя търси възможност за максимално бързото и диагностициране, едва ли не на следващия ден след закъснението на мензиса.

Какви са диагностичните възможности в това отношение?

На първо място по разпространение са широко разпространените в аптечната мрежа тестове за откриване на бременност. Те използват реакция антиген-антитяло и откриват специфичният за бременността хормон човешки хорионгонадотропин. Тестът се позитивира обикновено при закъснение на цикъла от 3 – 4 дни.

Препоръки: Преди изпълнение на теста се запознайте с упътването на и спазете точно инструкциите. Точността на тестовете е в границите 97 – 100 %.

При позитивен тест може да се приеме с голяма достоверност, че е налице бременност. Къде обаче е разположен плодният сак – в матката или извън нея (извънматочна бременност), развива ли се ембрион, жив ли е той, едно- или многоплодна е бременността, какъв е нейният срок – на тези и много други въпроси тестът не може да отговори.

Следващата правилна диагностична стъпка е eхографската диагноза. При абдоминалната ехография (ултразвуков преглед през предна коремна стена) диагнозата бременност се поставя и се локализира къде е разположен плодният сак при закъснение на менструацията (разбира се при редовен цикъл) от 6 – 7 дни. Виталността на ембриона (наличие на сърдечни пулсации) е възможно да се оцени при закъснение от 9 – 12 дни. При вагиналната ехография (ултразвуков преглед през влагалището) отговор на поставените по-горе въпроси е възможен около 4 – 7 дни по-рано. Това, както и по-качественият и подробен образ прави вагиналната ехография “златен стандарт” в диагностиката на нормалната и патологична ранна бременност.

Искам категорично да заявя, че страховете или “надеждите” за вредни последици за бременността от вагиналната ехография са абсолютно безпочвени.

В заключение, правилният алгоритъм на поведение включва – при закъснение на мензеса от 3 – 4 дни: тест за бременност; при позитивен резултат – вагинална ехография на 7 – 10 дни от закъснението при квалифициран акушер-гинеколог..

Д-р Николай Славов - Акушер-гинеколог

Д-р Николай Славов е роден на 05.09.1955 година в град Пловдив, където завършва средно образование. Медицина следва във ВМИ - град Плевен и се дипломира през 1982 година. Започва работа като акушер-гинеколог в град Долни Дъбник. От 1983 година е асистент в Катедра "Акушерство и гинекология" - ВМИ - град Плевен, където работи и до момента като главен асистент във II-ра Акушерска клиника.