Търсене:

 

Начало > Инфо > Татко > Пети месец от бащинството

Пети месец от бащинството

Бащинството променя начина, по който изглеждате в собствените си очи, а също така и света около Вас. Вие изглеждате по-малко синове на бащите си и все повече ставате техен еквивалент. По време на първата година от родителството, често срещано явление е татковците да си спомнят за това, как са били приемани от своите бащи.

Повечето от татковците си спомнят, как са искали техните собствени бащи да прекарват повече време с тях. Повечето от тях разбират, че техните бащи са били много посветени на семейството, но посредством работа и осигуряване на икономическа стабилност за семейството. Бащите са основен еталон за бащинско поведение през последните 50 години. Татковците се изненадват, колко много от поведението при бащинството са “наследили” от техните бащи.

Изследванията показват, че бащинството е социално конструирано. Това означава, че бащите обикновено се адаптират към нуждите на семейството и обществото според изискванията на времето, в което живеят. От друга страна, майчинството е стабилен ролеви модел, особено в първите месеци от родителството. Почти универсално е твърдението, че майките полагат най-много грижи за бебето. При повечето от работещите майки, татковците играят по-голяма роля при храненето и грижите за новороденото.

Днес, ние виждаме промяна в ролята на бащинството. Татковците участват по-активно в първите години от родителството и продължават да играят еквивалентна роля на майките, докато децата растат. Една от причините за тази промяна е фактът, че в днешното общество, както майките, така и бащите работят. Жените искат работата да бъде основна част от техния живот и намират творческо удовлетворение в кариерата си. Бащите, не само по необходимост, но и по тяхно желание искат да участват в посрещането на дневните нужди в живота на техните деца. Изглежда, че за татковците, родителството е една важна част от тяхната мъжка идентичност. Днес, бащите не искат да бъдат идентифицирани само чрез тяхната работа и кариера. Грижите на бащата за детето и желанието му да участва в семейния живот са част от радостите на живота. Бащинството се превръща за мъжа в основа за удовлетворение и смисъл в живота. Участвайте в “авантюрата” пети месец от бащинството.

По-долу са дадени някои полезни съвети за петия месец от бащинството:

Свързани с бебето:

  • Играйте с Вашето бебе.
  • Пригответе сапунена вода и вижте дали бебето ще се радва, като гледа бълбукащите балончета.

Свързани със съпругата/партньорката:

  • Намерете поне пет минути на ден за да обсъдите със съпругата си, как е протекъл Вашият и нейният ден.
  • Планирайте видео “филмов фестивал”. Може да подберете семейни комедии, касаещи този период от родителството.

Свързани с Вас:

  • Ако желаете, бихте могли да попитате баща си, какво е било приятно и какво е било трудно за него като баща.
  • Попитайте някои приятел за взаимоотношенията му с неговия баща.
  • Ако имате брат или сестра, помолете ги да опишат как разбират Вашия баща.

По материали на Pregnancy.org