Търсене:

Начало > Инфо > Бебе > От шест до девет месеца

От шест до девет месеца

Към шестмесечна възраст бебетата започват ясно да изпитват онова, което се нарича безпокойството на новороденото. През първите шест месеца вашето бебе е добило точна представа за всичко, което му е близко, за лицата и хората около себе си. Сега съзнанието му е достатъчно раз­вито, за да различава хора и неща, които не са му близки и следователно са му непознати. На тази възраст бебето тряб­ва много постепенно да влиза в контакт с лице, което не познава. Не го поставяйте внезапно в нова ситуация. Ако при запознаването се плаши или се разплаква, вашето бебе ви казва, че го е страх. Дайте му време, повече време.

На тази възраст то желае да гука и да издава различни звуци. Обменът на лишени от смисъл звуци, започнал на два или три месеца, се превръща в установена и стройна система на словесна игра с вас. Първият зъб се появява обикновено към седмия месец. Растежът на зъбите е прид­ружен от неустоима нужда да се хапят предметите, затова на бебето му трябват играчки, които да стиска между венците си.

Все в този период между шест и девет месеца детето се влюбва в повторението. То обожава да повтаря нещо, дока­то не усети, че го е овладяло напълно. Например да удря и пак да удря някакъв предмет в масата или в облегалката на столчето си. Възрастният бързо се уморява от това по­вторение и му е много трудно да разбере радостта, която то носи на малкото.

От шестия месец нататък бебето започва да открива удо­волствието от подражанието. През цялото му детство под­ражанието ще остане една от най-мощните социални пружини. Шестмесечното бебе имитира жестовете на родите­лите си, като например изтрива масата с гъба, имитира и звуците, издавани от мама и татко. Много преди да проговори, намира начин да предаде посланията си на другите. То е като пътешественика, който не знае местния език и все пак чрез неразбираемо бърборене и жестове успява да покаже какво иска.

Към осеммесечната си възраст бебето вече умее да пълзи - дейност, която го превръща в по-активен изследовател на заобикалящия го свят.

На осем или девет месеца то е твърде голямо, за да го къпете в мивката или в коритцето му. Вече е готово да се къпе във вашата вана. Ще трябва да сложите съвсем малко вода, защото оставеното във ваната дете рискува да се удави. Пуснете във водата плаващи играчки, тоалетни ръкави­ци, съдчета, тасчета от пластмаса и ето че цял един нов свят от чиста радост се открива пред него. Да си играе във водата е едно от любимите неща на детето. Може би защо­то смътно си спомня за неотдавнашния си живот в амниотичната течност в майчиния корем. Каквато и да е причи­ната, играта във водата го успокоява и отпуска.

След като вече се е научило да пълзи, вашето бебе ще започне да се придвижва на четири крака. Щом запълзи и главно, щом вземе да се изправя, става наложително да отстраните всичко опасно за него. Проверете внимателно дали не сте забравили на земята някоя карфица, габърче, пиронче или друго нещо, което може да глътне. Помнете, че бе­бето слага в уста всичко, което намери! Че хваща и дърпа всичко, което стърчи, въже или конец например.

Гледайте вашето неуморимо изследователче с винаги вирната главичка да не дръпне върху себе си остър или тежък предмет.

Оставяйте от време на време детето си извън кошарката му. Ъгълът на някоя стая или дори цялата стая - след като барикадирате изходите и приберете всичко опасно - ще му осигури поле за действие за целия ден. Интересът към за­обикалящия го свят ще го накара да си играе само до половин час. За дете между шест и девет месеца най-обикнове­ните предмети от дома са и най-добрите играчки.

Възрастта, на която бебето може да отваря ръката си и да пуска предметите, е различна според децата. Когато ва­шето дете достигне до този етап от физическото си развитие, за вас настъпва време на изпитания. Бебето е открило една съвсем нова игра, която се нарича „пускам и хвърлям предмети". И ето че те излитат извън кошарката, падат по пода, хвърчат от масата или от стола на детето! То не върши това, за да ви дразни или да ви създава неприятности. Просто тази игра е част от общите му изследвания върху съставки­те на света. Тя е откритието на връзката между съвсем но­вата способност на ръката и законите на земното привли­чане, дори ако бебето е неспособно да я формулира.

д-р Фицхю Додсън
Из книгата "Изкуството да бъдеш родител", 2000 г.
преводач: Росица Ташева
с любезното съдействие на ИК "Колибри"