Търсене:

Начало > Инфо > Бебе > От девет до дванайсет месеца

От девет до дванайсет месеца

На девет месеца някои бебета вече ходят, други прохождат на година, трети чак на година и два-три месеца. Но проб­лемът с възрастта, на която проявяват готовност да се при­движват самостоятелно, не е важен. Обикновено преходът от хоризонтално към вертикално положение на тялото завършва през трите последни месеца на първата година От този момент нататък вашето бебе вече няма да лежи пасивно и спокойно, докато го преобувате й преобличате. Напротив, ще се е превърнало в истински „земен червей". И по съвсем прост начин ще ви сътрудничи в тези дейнос­ти.

Все по това време бебето ви ще започне да играе на „пляс-пляс ръчички" и на други сложни подражателни игри, свойствени на ранното детство. Макар да не може да гово­ри, то вече разбира голяма част от онова, което вие му го­ворите. Способно е да откликва на прости заповеди. Знае и известен брой ключови думи, употребявани в игрите и ру­тинните дейности като хранене и къпане. .

Помогнете му, като назовавате всичко, което го заоби­каля. Това е лесна задача. Използвайте само една дума на­веднъж. Показвайте му и изричайте имената на предмети­те, които формират света му. Когато го къпете, гребнете малко вода, напръскайте го и кажете „вода". Когато му да­вате лъжичка компот от ябълки, произнесете „компот". Ако минавате покрай голям камион по магистралата, посочете му го и кажете „камион". Можете да играете с него на „име­на" винаги и навсякъде.

Възможно е на този стадий бебето да регистрира само вътрешно казаното от вас и да започне да повтаря чутите думи едва на по-късен, етап. Във всички случаи играта на имена е един от най-резултатните начини за стимулиране развитието на речта.

През последните два или три месеца от първата година е добре да започнете да въвеждате детето си в света на кни­гите. Вероятно ще възкликнете: „Книги ли? Глупости! Само ще ги налапа!" Спомнете си, че това е начинът, по който то открива на какво приличат нещата, включително книгите. Тези първи книги трябва да бъдат или от плат, или от де­бел картон. В тях няма да има приказки, защото то още не е дорасло за приказки, а картинки на познати предмети само с по една дума отдолу.

Първите книги са всъщност друга форма на играта на имена. Показвате му картинката и произнасяте съответна­та дума на глас. После то ще поиска да вземе книгата. Ще погали и опипа страниците й и хоп, ще я сложи в устата си! По-късно ще пожелае да разглежда картинките и ще изда­ва неразбрани срички. Ще „чете". Не се отнасяйте с прене­брежение към това. Като го запознавате с книгите още от най-ранната му възраст, вие поставяте основите на вкуса и любовта му към четенето.

„Слагам" и „махам" са главните теми в игрите през този период. Най-познатите предмети са най-прекрасните играч­ки. Голяма пластмасова бутилка с широко гърло, през кое­то могат да се вкарват и изкарват дребни предмети, може да достави на детето ви голямо удоволствие, а кошче за боклук, пълно с ненужни хартии и пликове - направо да го омагьоса.

д-р Фицхю Додсън
Из книгата "Изкуството да бъдеш родител", 2000 г.
преводач: Росица Ташева
с любезното съдействие на ИК "Колибри"