Търсене:

 

Home ->Инфо ->Дете ->Левичарят – човекът загадка? ->


Левичарят – човекът загадка?

Ольга Анисимович, педагог-психолог

Човешкият организъм е голяма загадка за самия човек.
Какво е левичар? Това е човек, у когото доминира дясната половина на главния мозък.

Обикновено доминира една от двете половини, освен това нещата са кръстосани, т.е. дясната половина на човешкото тяло се управлява от лявото полукълбо на главния мозък, а лявата – от дясното. Учените са определили степени на доминиране: силно изразена („стопроцентов” десничар или ярко изразен левичар) и слабо изразена (може да има 1-2 признака на „левичарство” – водещо ляво око и ляво ухо, но водещата ръка е дясната).

А при т.нар. амбидекстри двете полукълба работят еднакво, те еднакво добре владеят двете ръце, уши, очи. Тези хора не са много, но според изследванията на учените броят им постоянно нараства.

Как да определим към кой тип се отнася някой от нас? По-долу има приложени тестове, а ето и общите характеристики:

Ако човек е „стопроцентов” десничар, при него се наблюдават следните признаци:

 • пише и изпълнява повечето дейности, особено сложните, с дясна ръка
 • поставя телефонната слушалка с дясна ръка
 • водещите око и ухо са десните
 • водещият крак също е десният (с него се оттласква, тръгва)

Ако поне един от тези признаци е огледален (при водеща дясна ръка лявото ухо е водещо), то човекът е повече или по-малко изразен левичар. Учените наричат тези хора скрити левичари.

Учените, провеждали изследвания за определяне на явни и скрити левичари, са открили, че тези хора са 62%! Т.е. повече от половината здрави хора. Макар че при различните изследователи процентното съотношение левичари/десничари малко се отличава, винаги излиза, че левичарите са около половината от населението.

Повечето хора са „частични” левичари (т.е. водещата ръка е лявата, а например водещото око е дясното).

При малките деца скритото левичарство, явните признаци за водещо дясно полукълбо се наблюдават много по-често, отколкото при възрастните. Също така децата еднакво добре владеят и лявата, и дясната ръка, т.е. са амбидекстри. Счита се, че до годинката се полага основата на развитието на мозъка, а водещото полукълбо се формира към 6-7 години, но на 4 може със сигурност да се каже коя е водещата ръка у детето.

Учените определят няколко причини за появата на левичарство у децата (въпреки, че не са напълно доказани и са спорни):

 • родов стрес (наличие на не по-малко от 2 неблагоприятни фактора, сред които е малкото тегло на новороденото, много бързо или забавено раждане, използване на инструменти за подпомагане на раждането, асфикция у новороденото и др.)
 • особености във възпитанието (когато възрастните местят лъжицата в „правилната” ръка или наказват, когато се използва лявата ръка)
 • предава се генетично по наследство, което може да се случи и през поколение.

Генът, отговорен за левичарството (десничарството), все още не е открит. И въпросът „Как се появяват левичарите” няма точен отговор.

За какво отговарят полукълбата?

Лявото полукълбо отговаря за логическото, аналитичното, абстрактното мислене. Отговаря за речта (примерно 50% според последните изследвания).
Дясното полукълбо обработва моментната информация (т.е. левичарите и амбидекстрите се справят с тестове по-бързо). Взема участие в процесите на адаптация. Отговаря за емоциите, интуитивните способности, „помага” на чувството за хумор, отговаря за пространствено-зрителните функции (ориентиране в местност). Много музикално, чувствително към интонация. Отговаря за образното мислене, въображението, творческите способности.
Всяка дейност се „разделя” между полукълбата на мозъка, така че през едни етапи се изпълнява от дясното, а през други – от лявото, т.е. полукълбата на главния мозък работят в тясно взаимодействие и се допълват.

Проблеми, които възникват у деца левичари и амбидекстри?

Обучението в училище на писане и правопис е според нуждите на децата десняци и строгите изисквания (тетрадката да се поставя хоризонтално с неголям наклон, химикалката да се държи по определен начин и др.) пречат на децата с неводеща дясна ръка да се развиват пълноценно, нарушават усвояването на информацията, почеркът се нарушава, появяват се грешки.
Когато се учат да пишат, често в началото децата изписват буквите и цифрите огледално. Това показва, че у детето още разпределението на функциите на мозъчните полукълба не се оформило окончателно, с времето грешките ще изчезнат, те не трябва да ни плашат и не си струва да се опитваме да ги поправяме.
Обикновено тези деца рисуват добре, надарени са музикално, а ето, че с писането и четенето например до 9 г. (при всеки е индивидуално) имат проблеми.
Често при левичарите се наблюдава забавено развитие на речта, неправилно произнасяне на звукове, но и това изчезва с възрастта.
Левичарите често не обичат точните науки, но не заради това, че не им е интересно или им е трудно. Просто обучението в училище е съобразено с особеностите на възприятията на десняците, а децата левичари усвояват учебния материал по малко по-друг начин.
У тези деца са добре развити интуицията, образното мислене, а логиката „куца”.

Не преучвайте детето левичар! И не позволявайте на други възрастни (учители, възпитатели, роднини) да го правят!

При деца левичари, които са преучвани упорито, се развива невроза, ето и някои нейни прояви:

 • нарушение на съня
 • нарушение на апетита
 • главоболие
 • коремни болки
 • страхове
 • нощна и дневна енуреза (напишкване)
 • заекване
 • тикове
 • повишена възбудимост и раздразнителност
 • прилошаване при пътуване
 • повишена чувствителност към топлина, задух, миризми
 • продължително безпокойство
 • детето е отпуснато и бавно
 • влошаване на зрението
 • бронхиална астма, алергични реакции

Най-често при децата левичари в училищна възраст се среща астеническа невроза. Признаците й: повишена уморяемост, рязко намаляване на работоспособността, детето може да работи продуктивно само през първите два учебни часа, след това се засилва двигателната свръхактивност. Децата постоянно се оплакват от умора. Подготовката на уроците се затруднява, повторното преписване само влошава качеството на работата.
Неврозата не преминава от само себе си, необходима е помощ от специалист.

Какво да правим, ако вече са се опитвали да преучат детето или са го преучили? И вече левичарят е принуден да пише с дясна ръка?

Не бързайте да сменяте ръката, особено, ако преучването е започнало много преди училище и детето, вече ученик, ползва основно дясната си ръка. В такъв случай се налага да се примирите с малко забавяне в общото развитие, което се получава по правило, след първи клас всичко се подрежда (при липса на натиск от страна на възрастните).
Но при положение, че детето упорито използва лявата ръка, въпреки преучването, с разрешението да я използва може да се избегнат много проблеми.
Ако детето е преучвано и то използва дясната си ръка, но все още не е ученик или току-що е започнало училище, смяната на ръката ще доведе до решение и предотвратяване на много проблеми.

ЛЕВИЧАР, ДЕСНИЧАР ИЛИ АМБИДЕКСТЪР?
(тестове)

Тества се само по едно дете, за да не гледат едно от друго. Тестовете се провеждат няколко пъти с интервали между тях (особено при децата) и изводът се прави възоснова на общите резултати.

 1. Преплетете пръстите на ръцете. Ако най-отгоре е палецът на дясната ръка, това е признак за водеща дясна ръка.
 2. Застанете в поза “Наполеон” (със скръстени ръце на гърдите). Ръката, която е отгоре, е водеща.
 3. Аплодиране. Десняците пляскат с дясна ръка по неподвижна лява длан, а левичарите – наобратно. Децата обикновено пляскат с двете длани, поставени успоредно, което е признак на амбидекстър (отнася се и за възрастни, аплодиращи с двете ръце).
 4. Човек обикновено жестикулира с водещата ръка.
 5. На изпитвания се дават два молива. Със затворени очи трябва да нарисува две окръжности или два квадрата. Рисунката, изпълнена с водещата ръка, се получава по-хубава. При този тест движенията на водещата ръка могат да бъдат по-бавни, но са по-точни, с по-малко трепкане, линиите са по-ясни, ъглите не са загладени.
 6. Ако детето вече може да пише, помолете го да напише името си с двете ръце с отворени или със затворени очи. По правило левичарите поставят двете си ръце в центъра на листа и започват да пишат с дясната ръка отляво-надясно, а с лявата – отдясно-наляво. Със затворени очи левичарите пишат името си огледално, а с отворени – както е правилно.
 7. На детето се предлагат няколко кутийки. Задачата е да открие предмет в една от тях. Водеща е тази ръка, с която се извършват активните действия (вземане, отваряне, затваряне...).
 8. Изрязване с ножици.
 9. За да определите водещия крак, обърнете внимание как сяда. При поставянето на краката един върху друг отгоре се поставя водещият. При ходене водещият крак прави по-широка крачка.
 10. За да определите водещото око, накарайте детето да погледне през малка дупчица (в лист хартия, можете да използвате и фотоапарат). Първо отворът се поднася към водещото око.

Амбидекстрите дават противоречиви резултати. Те могат да пишат с дясната ръка, но да слушат с лявото ухо, да се хранят с лявата ръка и т.н.

Оксана Макерова, логопед-дефектолог
По материали на http://www.solnet.ee/
превод от руски език: Екатерина Атанасова