Търсене:

 

Начало > Инфо > Бебе > Имена

Имена

По обичай първородното дете носи името на бащата или майката на съпруга, второто – на на родителите на съпругата, следващите – на близки родственици от двете страни, на кумовете или просто други имена. Така че при избора си родителите, освен от собственото си желание, се оказва зависима и от традицията – семейна, родова, народностна, и от преценката, която ще му даде след време самият му носител. Всичко това влияе комплексно върху избора на името, като в конкретните случаи има превес един или от тези фактори.
На практика става така, че “претенции” към името на детето предявяват хора от три различни поколения – бабите и дядовците, които според вековната традиция очакват да бъде “подновено” името им, родителите и с известна отсрочка самия му носител. Но докато представителите на първите две упражняват правото си на избор или поне дават мнението си, то представителят на третото, най-заинтересованият, е заставен да приеме име, подбрано от чужди мотиви, съображения или аргументи. Именно това не бива да забравят родителите, когато се насочват към някое име. Защото то трябва да се харесва не само на тях и да радва останалите близки, но преди всичко на този, който цял живот ще бъде идентифициран в обществото с него.
При изборът на име трябва да се предценят качествата на му с оглед на отношението към него в границите на седем, осем и повече десетилетия, т.е. на един човешки живот.
Отговорността на родителите при избора на име се проявява и в това, че те трябва да се съобразят вероятните биологични (физически) качества на детето, особено ако избират от кръга на пожелателните имена. Тяхното конкретно значение ги прави по-ангажиращи, тъй като връзката между името-пожелание и лицето, към което е отправено то, предполага постоянно сравнение.

Речник
Речникът съдържа подредени по азбучен ред само лични имена. Чуждите, дори и когато са станали традиционни у нас, не са включени. Имена като Васил, Димитър, Иван, Йордан, Никола, Петър, Стефан, Тодор и др. имат такова разпространение, че не е необходимо да бъдат специално препоръчвани.
Целта на предлагания, макар и непълен речник е да запознае бъдещите родители с българските лични имена, използвани от народа векове наред.


А

Албен // Албена . Албена  е героиня от едноименните разказ и драма на Й.Йовков. По признание на писателя името е образувано от Абленка (Аблена – свързва се с диалектната дума аблен “планински божур” или дърво яблен “ябълка”). Пожелателно име за здраве и физическа красота.
Алена . Свързва се със значението на прилагателното ален “червен”. Пожелателно име за здраве и красота.
Александър, Алекс  //  Александра, Александрина
Ангел  // Ангелина, Ана, Анна, Ани
Асен // Асена, Асенка. Вероятно мъжкото лично име Асен е от тюркски произход с предполагаемо значение “хубав”. Кратко, звучно българско име, с което са известни няколко български владетели от Втората българска държава: Асен I, Иван Асен II, Михаил Асен, Константин Асен.
Аспарух // Аспаруха . Аспарух е името на основателя на славянобългарската държава, първия български владетел. Образувано е от две самостоятелни думи Аспар и рух и означава “Белият конник”
Ахинора. Литературно име, с което писателят Н. Райнов назовава в свой разказ героинята си, жена на хан Аспарух.

Б

Балкана . Пожелателно име за дълголетие и здраве, образувано е от названието на географски обект: Стара планина – Балкан – още по-старо Каменина.
Белислав, Белослав  //  Бела, Беляна, Белимира, Белослава. В основата им лежи коренът -бел-/-бял- със значение “бял, хубав”.
Билян // Биляна . Значението на имената се свързва с диалектната дума биле “лековита трева”.
Бисер // Бисера, Бисерка. Пожелателни имена за физическа красота, образувани от нарицателното бисер “перла, маргарит”.
Бистра.  Произлиза от бистър “прозрачен, чист, светъл”.
Благой, Благовест, Благомил, Благомир, Благослав // Блага, Благовеста, Благомира, Благородна (Евгения), Благослава . Образувани са от прилагателното благ “добър, кротък, мил, нежен.
Богдан, Богомил, Богослав // Богдана, Богомила, Богослава.  Образувани от съществителното нарицателно бог.
Божидар (Теодосий) // Божана, Божина, Божидара . Образувани са от корен бож-, фонетична разновидност на бог-.
Бойко, Боян // Бойка, Бояна . Пожелателни имена носителите им да израстнат здрави и силни.
Боримир, Борислав, Борис // Боряна, Борислава
Бранимир, Бранислав // Бранимира, Бранислава . Значението на имената се свързва с глагола браня “пазя, съхранявам”.


В

Валентин // Валентина
Велин, Величко, Велислав, Велко // Велина, Велия, Велислава .  Пожелателни имена, свързани с прилагателното велик.
Венелин // Венелина
Венцислав // Венцислава . Пожелателни имена, образувани от венец “сплетени в кръг цветя или клонки”.
Вера, Вяра, Верислава . Образувани от съществителното вяра и прилагателното верен.
Веселин, Веско // Весела, Веселина, Веселка . Съдържат пожеланието носителят им да бъде весел.
Вихрен // Вихра . Образувани са от съществителното вихър “бурен, силен вятър”.
Владимир, Владо, Владислав // Влада, Владена, Владимира, Владислава . Означават “да владее, да властва”.
Върбан // Върбана, Върбина .


Г

Гален, Галин // Галена, Галина, Галя. Възможностите им за тълкуване са няколко: от глагола галя “милвам”, преносно “глезя” и причастието гален “милван, глезен”.
Георги
Герган // Гергана Пожелателни имена за физическа красота, образувани от наименованието на широко разпространеното у нас градинско цвете гергана.
Горан // Горана . Обикновено се свързват с гора “обрасла с дървета площ”. Така по смисъл съответстват на Силвия, Силвестър, Силва, Силви.

Д


Данаил // Данаила . Означават “божи съдник”.
Дарин, Дарослав // Дарина, Дарослава. Съдържат пожеланието носителите им да притежават някаква дарба, да бъдат даровити. Възможно е да са израз на родителската радост, че им е “дарено” дете.
Даян, Диан // Даяна, Диана
Деян // Деяна . Образувани са от старобългарски глагол със значение “работя, действам, правя”.
Делян // Деляна . Пожелателни имена. От старобългарски - “правя, работя”.
Деница . По името на звезда, наречена още Вечерница и Зорница.
Десимир, Десислав // Десимира, Десислава . Пожелателни имена - “намирам, срещам”.
Детелин // Детелина
Добри, Добрил, Добрислав,  Добромир, Доброслав // Добрина, Добромила, Добромира, Доброслава. Образувани са с една от петте най-разпространени личноименни основи, свързана с прилагателното добър.


Е

Ева
Евгени
// Евгения. Означават “блгороден/на”.
Евдокия
Евелин, Евелина
Екатерина
Елеонора, Елена
. От гр. “слънчева светлина”
Елица, Елка . Пожелателни имена за физическа красота и здраве. По дървото ела.
Емил, Емо // Емилия, Емили

Ж

Жан // Жана
Живко // Живка . Свързват се с глагола живея и производните от него жив и живот.

З

Здравко // Здравка . Образуването им може да се свърже с дуните здрав, здраве.
Злати, Златко, Златимир, Златислав // Златина, Златимира, Златислава. От злато “благороден метал”.
Зорница от името на звездата Зорница. Пожелателно име за физическа красота.


И

Ивайло // Ивайла
Иван  // Ивана, Иванка
Иво
// Ива, Ивона, Ивелина
Иглика
Ина, Инна
Ирена, Ирен, Ирина

Искрен  // Искра . Пожелателни имена за душевна  чистота и благородство.

Й

Йоан, Йово, Йордан, Йото // Йоана, Йована, Йордана

К

Калин  // Калина . Възникнали са по името на дървото калина, заради красивите му цветове и яркочервени плодове.
Калоян  // Калояна . Означава буквално “хубавият (добрият) Йоан”.
Камен // Камена . Пожелателни имена за здраве и физическа сила. Съответства на гр. Петър.
Капка. Пожелателно име за физическа красота.
Катерина, Катя.
Кирил // Кирила, Кирилка
Красен, Красимир // Красена, Красимира. Пожелателни имена  за физическа красота.
Кремена . Пожелателно име за сила и здраве.
Крум.
Кристин, Кристиян
// Кристина, КристиянаЛ

Лидия
Лилян
// Лиляна, Лили. Образувани по името на декоративния храст люляк, диалектно лиляк. Пожелателни имена за физическа красота.
Лилия. Пожелателно, образувано от името на цветето лилия, т.е. Да бъде хубава, нежна като лилия.
Лозан // Лозана . Пожелателни имена за плодовитост и дълголетие, образувани от лоза, растение, отглеждано по нашите земи още по времето на траките.
Лъчезар // Лъчезара . Значението им се извежда от прилагателното лъчезарен.
Любов.
Любомил, Любомир, Любослав // Люба, Любов, Любомира, Любослава . Пожелателни имена, образувани от глагола любя “обичам”.
Людмил // Людмила. От старинното люде “хора”. Пожелателни имена носителите им да общуват много хора, да са обичани от тях, или самите те да мислят за хората, да ги радват и прославят.

М

Малина. Пожелателно име за физическа красота, образувано от съществителното малина (плод малина).
Маргарит // Марга, Маргарита, Маргарет, Маргита . Могат да се свържат със цветето маргарита или се извежда от гръцки - “скъпоценен камък”, “бисер”.
Марин, Марти, Мартин // Марина, Марта, Мартина. Свързват се с третия месец на годината март. Съдържат пожелание за здраве и физическа красота.
Магдалена
Меглен (Миглен) // Меглена (Миглена).
Милан, Милен, Милко, Милослав // Мила, Милена, Милина, Милица, Милка, Миляна, Милослава, Мими. Пожелателни имена, образувани от прилагателното мил или от глагола милея.
Миро, Миролюб, Мирослав // Мира, Мирела, Мирена, Миролюба.
Младен // Младена
Момчил // Момчила
Михаил // Михаела

Н


Надя, Надежда . Дават се на дългоочаквани деца или като пожелателни имена – “да се надяват, да очакват нещо хубаво”.
Найден, Найо. Заклинателни имена, образувани от причастието найден “намерен”. Предназначени да запазят живота на носителите си.
Невен, Невян // Невелина, Невена, Невяна. Образувани от името на цветето невен, а то е със значение “не вене, не вехне”.
Недялко // Неда, Недка, Недялка .
Незабравка
Никола, Николай // Николина, Никол, Нина
Ния


О

Огнян // Огняна . Образувани са от съществителното огън. В едни случаи са защитни имена – да предпазят носителя си от мълния, от огън, а в други имат пожелателен характер – да бъдат буйни, с огнен тенперамент.
Орлин // Орлина . Пожелателни имена, образувани от съществителното орел (птица)


П

Павел // Павлина
Пепи, Петър, Петьо // Пенка, Пепа, Петя, Полина, Поля
Пламен // Пламенка, Пламена . Образувани са от съществителното пламък. Съдържат пожеланието носителите им да растат буйни и пламенни.
Пресиан, Пресиян
Преслав // Преслава. Пожелателни имена носителят им да се радва на голяма, велика слава, да бъде преславен.

Р


Ради, Радил, Радин, Радо, Радимир, Радислав, Радмил, Радосвет, Радослав // Рада, Радка, Радмила, Радомила, Радомира, Радосвета, Радослава. Посочените имена имат обобщено значение “радостен, весел, приветлив” като желана черата от характера на бъдещия член на семейството.
Радостин // Радост, Радостина. Съдържат пожеланието на родителите новороденото дете да бъде радост на семейството си и на околните.
Райко, Райчо, Раян // Райка, Райна, Рая. Имената могат да се свържат със съществителното рай “богатство, щастие, благоденствие”.
Ралица. На името на цветето ралица, свързва се с представата за физическа красота и нравствена добродетел.
Роза, Розалина, Розана, Розалия. Пожелателни имена за физическа красота, образувани от името на цветето роза.
Росен // Роса, Росана, Роселина, Росена, Росица.  Пожелателни имена, образувани от съществителното роса “ситни капчици, които се появяват по тревите и листата поради нощния хлад”. Съдържат пожеланието за физическа красота и нравствена чистота – делата и помислите им да бъдат чисти като росата.
Румен, Румян // Румена, Румяна.  Пожелателни имена за здраве и физическа красота, образувани от прилагателното румен “червен”, преносно “красив”.


С

Самуил, Симо // Симона По името на български владетел от Първата българска дървета. Името е библейско, заето от еврейски през гръцки и е със значение “измолен от бога”.
Сашо // Саша
Светозар, Светослав, Светлан, Светлин, Светлозар // Светла, Светлана, Светлозара, Светломира .  Пожелателни имена, образувани от съществителното светлина, с обобщено значение “светъл, бляскав, сияен” или от свет/свят, със значение “вселена”.
Свилен // Свилена .  Пожелателни имена, образувани от съществителното свила “коприна” или от прилагателното свилен “копринен”, преносно мек, нежен, приятен”.
Слав, Слави // Слава, Славена. Съдържат обобщено пожелание носителят им да се прослави, да стане известен с делата си пред хората.
Снежа, Снежана, Снежанка, Снежина.   Пожелателни имена за физическа красота, образувани от  за физическа красота, образувани от съществителното сняг.
Спас, Спасимир // Спасена, Спаска .  Пожелателни имена, образувани от стеробългарски “спасител” или от глагола “спася”.
Стамен // Стамена .  Пожелателни имена, образувани от запазеното в диалектите прилагателно стамен, употребявано с две значения - “устойчив, Здраво положен” или “скромен, приличен”.
Станимир, Станислав, Стоян // Станимира, Станислава, Стояна, Стоянка.
Стефан // Стефана, Стефи
Стилян // Стиляна. Стела .
Страхил // Страхила. Защитни имена, у които е заложено значението “да се страхуват, да се боят от него (нея)”.

Т

Таня, Татяна
Теменуга, Теменужка
– на цветето теменужка, с пожелание за красота и нежност.
Теодор // Теодора, Теди
Тихомир // Тиха, Тихомира. Пожелателни имена, образувани от прилагателното тих. В тях е заложен смисъл детето да еасте тихо, мирно, кротко, спокойно.
Тодор // Теодора.
Томислав // Томислава .
Траян // Траяна. Традиционни имена, образувани от глагола трая.
Трифон // Трифонка .


Х

Христо, Христин, Христофор // Хриса, Хриси, Христина .


Ц

Цветан, Цветелин, Цветозар, Цветомир, Цветослав // Цвета, Цветелина, Цветозара, Цветомира. Широко разпространени пожелателни имена за физическа красота и здраве.

Ч

Чавдар // Чавдара . Означава “славовладеещ”.
Чудомир // Чудомира . Съдържат пожелание за физическа красота – детето да бъде толкова хубаво, че да му се чудят и радват всички.

Ю

Юлиян // Юлия, Юлиана, Юлияна
Я

Явор // Явора.  Пожелателни имена за физическа красота, здраве и дълголетие, образувани от съществителното явор “стройно планинско дърво”, наричан още чинар.
Янислав // Яна, Яница, Янислава.  
Ясен // Ясна