Търсене:

 

Начало > Инфо > Бебе > Интелектуално развитие

Интелектуално развитие

Умът на бебето е като гъба, постоянно поемаща информация. Всичко е ново и вълнуващо за него. То поглъща винаги информацията чрез петте сетива - зрение, звук, обоняние, докосване и вкус. Човек никога не спира да се учи, но скоростта с която бебетата се учат, не може да бъде постигната от възрастен. Чувствата на бебето и интелекта се развиват по време на първите седмици от животът му. Това става толкова бързо, както бързо нарастват неговите размер, тегло и координация. Бебетата не растат, не се развиват и не се учат постоянно с тази скорост, но когато те са в период на бързо възприемане ще поглъщат нови идеи и умения и ще ги прилагат незабавно.

Какво разбира бебето в първите 3 месеца

Фокусира се върху предмети и различава гласове.

Новороденото бебе

 • Бебето може да се фокусира върху вашето лице и да го разпознае.
 • То също може да различи вашия глас между всички други.

Четвърта седмица

 • Ако вие му говорите, то ще повтаря с мимики вашите движения.
 • То също ще започне да ви приема като източник на успокоение и ще спира да плаче, когато го вдигнете.

Шеста седмица

 • Ще ви се усмихва в отговор на вашата усмивка.
 • Очите му ще могат да следват преместваща се играчка.

Осема седмица

 • Погледът му ще се фокусира върху ярко оцветен предмет, държан над главата му.
 • Следва предмета с поглед докато вие го премествате от една страна на друга.

Три месеца

 • Бебето незабавно ще забележи, че държите играчка над главата му.
 • Когато вие му говорите, то ще се усмихва, писка и гука от удоволствие.
 • Ще проявява любопитство и интерес.

Четири месеца

 • Ще реагира развълнувано на времето за хранене.
 • Ще се смее и ще се подсмихне, когато си играе.
 • Ще си завърта главата към всеки звук.

Пет месеца

 • Ще може да изразява страх, гняв и възмущение.

Шест месеца

 • Бебето ще бъде способно да разпознава различни видове храна и да има предпочитания към нея.
 • Ще бъде очаровано от огледалото, когато се види в него.

Седем месеца

 • Ще започне да разбира елементарни думи и да си играе.

Осем месеца

 • Ще си знае името и ще разбере концепцията на думата "не”.
 • Ще се опитва да привлече вашето внимание като издава малки звуци.

Девет месеца

 • Ще показва кое е негово.
 • Ще покаже интерес към играчки и игри.

Десет месеца

 • Ще пляска с ръце и маха за довиждане.
 • Ще показва, че разбира няколко думи и много къси, елементарни изявления.

Единадесет месеца

 • Ще се наслаждава на игри и падащи неща.
 • Ще бъде омаяно от звуци и ще иска да разтърсва и чука по предмети.

Дванадесет месеца

 • Ще е голямо удоволствие за него ако ви разсмее и ще прави многократно нещата, които ви забавляват.
 • Ще изпитва удоволствие да разглежда книги.
 • Ще научи няколко елементарни думи.

Втората година

През втората година, бебето ще затвърждава уменията, които е научило през първата година и ще овладее едно от най-трудните интелектуални умения - речта.

Петнадесет месеца

 • Ще иска само да си реше косата.
 • Ще разбира значението на целувката.
 • Няма да разбира някои индивидуални думи, но ще схваща смисъла и на по-сложните иреченията като цяло.

Осемнадесет месеца

 • Ще знае отделните части на тялото си и ще може да ги посочва.
 • Ще може да посочва предмети като куче, крава или топка.
 • Ако го помолите да донесе нещо, то ще го направи.

Двадесет и един месеца

 • Ще разбира и ще изпълнява елементарни ваши искания.
 • Ще идва при вас и ще иска да превличе вниманието ви към неща, които са му интерестни.
 • Ще обича да драска с молив.

Две години

 • Бебето става доста независимо и може да се забавлява.
 • Ще бъде много щастливо по време на игра.
 • Ще успява да “чертае” прави линии с молив.
 • Ще знае имената на обичайните заобикалящи го предмети и ще ги използва.

Това е етапът, когато любимата дума на вашето дете е "Защо?". То ще бъде любознателно за всико, което го заобикаля, сега ще се научи да прави връзка между различните неща. Ще се пробуди неговата творческа способност и въображение. То ще се научи да мисли напред и да планира нещата.

Две години и три месеца

 • Вашето дете ще разпознава себе си.
 • То ще знае кое е и ще може да си казва името.
 • Ще стане по-настоятелено относно това, което иска.
 • Ще налага волята си срещу вашата.
 • Ще се опита да построй къщи и замъци от конструкторите и блокчетата които има.

Две години и шест месеца

 • Ще си знае името и презимето.
 • Ще се радва да ви помага в по-лесната домакинска работа.
 • Ще рисува вертикални и хоризонтални линии.

Две години и девет месеца

 • Ще знае разликата между момчета и момичета.
 • Ще може да учи стихове за деца и да ги повтаря.
 • Ще задава въпроси и ще започне да разбира числата.
 • Ще се опитва да рисува кръг, но няма да успее без чужда помощ.

Третата година

 • Социалните му умения ще се увеличават и то ще се забавлява да си играе с други деца.
 • Ще разбира значението на думи като "върху","отдолу" и "отзад".
 • Ще може да формулира доста сложни изречения.
 • Почти ще успее да нарисува кръг.

По материали на http://www.doctorndtv.com
превод от английски: Краси Николова