Търсене:

 

Начало > Инфо > Татко > Девети месец от бащинството

Девети месец от бащинството

През деветия месец от бащинството ще започнете да забелязвате рутинните действия, които Вие и съпругата Ви сте развили. Върху кого пада отговорността за посрещане нуждите на бебето и кой се грижи за финансовото състояние? Повечето двойки започват родителството с надеждата да бъдат еквивалентни партньори, както в работата, така и в семейството, но рядко нещата протичат по този начин. Обикновено през деветия месец започвате да чувствате, че имате отредена “роля”.

Деветият месец е подходящо време да говорите с Вашата съпруга за партньорството Ви в родителството. Дали тя мисли, като Вас, че допринасяте достатъчно в грижите за дома и бебето? Дали е запозната със стреса, на който сте подложен, опитвайки се да балансирате отговорностите в работата и семейството? Дали сте се оставил на всеобщото мнение, че мъжът работи, а жената се грижи за бебето? Ако и двамата работите, дали тя остава отговорна за повечето ангажименти, свързани с бебето?

Стилът, който сте развили като родители не е толкова обмислен, колкото може би Ви се струва. Семействата, от които идвате и обществото, в което живеете създават една “атмосфера” за това, какви трябва да сте като родители. Докато дискутирате ролите си на родители, опитайте се да разберете как семействата, в които сте израснали и как очакванията към Вас Ви въздействат.

Бащинството е претърпяло промени през последните сто години. Превръщането в баща не е добре дефинирана роля и не е константна с течение на времето. В началото на миналия век ролята на бащите в семейството е била тази на моралната власт. Научаването на децата да четат или да бъдат “образовани” е била отговорност на бащите. Научаването на детето да чете обикновено се е изразявало в научаването му да чете Библията. Да бъдеш добър баща по това време е означавало да отгледаш морални деца. Ако Вашите деца са уважавали църквата и са познавали Библията, Вие сте изпълнили бащинските си задължения.

Ролята на бащата се променя при преминаването от селско, аграрно общество към индустриална икономика, градски тип. В индустриалното общество, добър баща е този, който е има успешно финансово състояние и който може да осигури на семейството си къща, кола и материални придобивки.

В средата на 70-те години ролята на бащата се променя отново. Бащинството днес започва да включва един емоционално подпомагащ баща. Тъй като жените имат двойствени роли – в кариерата и майчинството, бащите също трябва да се адаптират към промяна на ролите в семейството. В нашето модерно общество, в около 85 % от семействата има нужда и двамата родители да работят. Това води до необходимостта, бащите да бъдат по-ангажирани с грижите за детето.

За много мъже участието в грижите за детето, особено през неговите първи години е повече от една семейна необходимост. Повечето от тях обикновено описват желанието и важността, която те намират в активното участие в живота на техните деца. Изследвания показват, че мъжете имат желание да се откажат от по-нататъшно развитие в кариерата за да имат повече време за техните съпруги и деца, особено в първите години от живота на децата. През деветия месец от бащинството помислете как да балансирате между работата и семейството, по начина, който бихте искали. Кое наистина е важно през този период във Вашия живот и този на семейството.

По-долу са дадени някои полезни съвети за деветия месец от бащинството:

Свързани с бебето:

  • Бебето започва да прави опити да се храни самостоятелно. Установете дали му харесва да удря барабанче.
  • Назовавайте и показвайте на бебето различни части от тялото му.

Свързани със съпругата/партньорката:

  • Дискутирайте със съпругата си тази статия.
  • Какво харесвате най-много в съпругата си като майка? Попитайте я какво най-много харесва във Вас като баща.

Свързани с Вас:

  • Погледнете се в огледалото. Полагате ли достатъчно грижи за себе си? Помислете за Вашата диета и упражнения. Намирате ли достатъчно време за себе си при всички нови грижи във Вашия живот?
  • Намерете приятел, с когото да се упражнявате един път месечно.

По материали на Pregnancy.org